Zmeny zákona o verejnom obstarávaní k 1.júnu 2017 a od 1.8.2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zmeny zákona o verejnom obstarávaní k 1.júnu 2017 a od 1.8.2017 so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou a aplikáciu registra partnerov verejného sektora v podmienkach verejných obstarávateľov/obstarávateľov

Cieľová skupina

Určené všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj uchádzačov / záujemcov

Obsahová náplň

1. Nové limity a s tým súvisiaca úprava vnútorných smerníc a plánu VO Interná Smernica verejného obstarávania 2. Zákazky s nízkou hodnotou Novinky v zákazkách s nízkou hodnotou

 • Odporúčané postupy pri zákazkách s nízkou hodnotou vrátane zákaziek spolufinancovaných z európskych fondov
 • Možnosti elektronizácie zákaziek s nízkou hodnotou – využitie elektronizácie pri zákazkách s nízkou hodnotou (kedy sa oplatí elektronizovať celý proces malých zákaziek, kedy nie)

Zmeny finančných limitov od 1.6.2017

 • Opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie bežnej dostupnosti
 • Ako vyhlasujeme tento typ verejného obstarávania, aké povinnosti má verejný obstarávateľ pri vyhlásení zákazky
 • Ako vyhodnocujeme tento typ verejného obstarávania, povinnosti verejného obstarávateľa
 • Akú dokumentáciu zakladá verejný obstarávateľ do spisu pri tomto type verejného obstarávania
 • Inštitút konfliktu záujmov je založený na aktívnej úlohe verejného obstarávateľa, ktorý je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, vedúcemu k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania
 • Zainteresovaná osoba pre konflikt záujmov – osoba, ktorá pripravuje a vyhlasuje verejné obstarávanie, štatutár organizácie

3. Register partnerov verejného sektora versus ZNH dôrazom najmä na jeho aplikáciu v podmienkach verejného obstarávateľa/obstarávateľa

 • Novinka od 1.2.2017, resp. povinnosti od 1.8.2017
 • Analýza zákona o registri partnerov z pohľadu povinnosti partnera a sankcie za nedodržanie povinnosti. Možné sankcie a riziká pri uzatvorení zmluvy s partnerom, ktorý nie je zapísaný v registri z pohľadu samosprávy. Povinnosť resp. možnosť registrácie samospráv v registri partnerov verejného sektora.
 • Zákonné povinnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa pri uzatváraní zmluvných vzťahov – kedy je povinnosť uzatvárať zmluvy len s partnermi verejného sektora
 • Analýza pozitívneho aj negatívneho vymedzenia partnera verejného sektora (kto má povinnosť byť registrovaný v registri)
 • Postup pri overovaní registrácie partnera v registri a počas plnenia zmluvy
 • Sankcie za porušenie za uzatvorenie zmluvy s dodávateľom, ktorý nie je registrovaný v registri

4. Novela zákona z dielne MOST-HÍD 5. Novela zákona z dielne UVO Priebežná diskusia

Termíny kurzov

12.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Helena Bačiaková
mobil:
+421 910 114 *** zobraziť

email:
avmt@... zobraziť


Adresa
upresníme podľa počtu prihlásených, 03601 Martin

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 910 114 *** zobraziť

mobil:
+421 910 114 *** zobraziť

email:
avmt@... zobraziť

web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Martin
Malá Hora 3, Martin Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)