Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

 • pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách,
 • oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o norme ISO 9001 a ISO 19011,
 • priblížiť techniku interných auditov v organizáciách,
 • poukázať na problémy, s ktorými sa potykajú interní audítori v praxi a možnosti riešenia.

Cieľová skupina

Školenie je určené pracovníkom, ktorí sú spôsobilí vykonávať interné audity, prípadne majú záujem o vykonávanie interných auditov.

Obsahová náplň

 • Úvod do systémov manažérstva kvality
 • Metódy využívané v systémoch manažérstva kvality
 • Princíp PDCA a procesného riadenia
 • Požiadavky normy ISO 9001:2015
 • Požiadavky normy EN ISO 19011 a návod na auditovanie
 • Úloha a rola interného audítora
 • Psychologické aspekty auditu a komunikácia
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktoré oprávňuje účastníka kurzu k výkonu interných auditov

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Adrián Kubinec
tel: +421 911 280 995
mobil: +421 903 515 662
e-mail: cems@cems.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 46/547 49 68
mobil: +421 911 280 995
email: cems@cems.sk
web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape