EDovoz - automatizácia dovozu tovaru

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

povinná elektronická komunikácia pre firmy v roku 2017 pri dovoze tovaru. V súvislosti so začatím prevádzky automatizovaného systému pre dovoz tovaru – eDovoz si Vás dovoľujeme pozvať na seminár, na ktorom Vám bude systém predstavený. Systém eDovoz, ktorý je v súčasnosti už v prevádzke bol postupne nasadený vo viacerých spoločnostiach zaoberajúcich sa dovozom tovaru. Počas prechodného obdobia, ktoré v priebehu nasledujúcich mesiacov skončí, bude potrebné sa k danému systému pripojiť a prispôsobiť tak svoju logistiku. Odborný lektor s dlhoročnou praxou a vysokou kvalifikáciou v danej oblasti vysvetlí podrobne funkcionalitu systému, jeho požiadavky ako aj už prebiehajúci postup zavádzanie do praxe. Účastníci dostanú autorsky spracovaný materiál s najdôležitejšími informáciami.

Cieľová skupina

pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, disponenti, produktoví manažéri, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, ktorí sa zúčastnili úvodného seminára. Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať s vlastnými zákazníkmi pri poskytovaní služieb a vybavovaní zásielok.

Obsahová náplň

Súčasný stav, základný rozsah projektu, potreby automatizácie v zmysle Colnému kódexu Únie

 • Výhody elektronickej komunikácie
 • Predkladanie elektronických správ
 • Základná charakteristika
 • Spracovávané procesy elektronickej výmeny údajov

Štandardný postup

 • Základný priebeh komunikácie
 • Ostatné procesy- zamietnutie, kontrola, neprepustenie, opravy, zrušenie, zmena záruky
 • Zjednodušené colné vyhlásenia + dodatočné colné vyhlásenia
 • Elektronické predloženie jednotlivej záruky ručiteľom

Zjednodušené postupy

 • Zápis do evidencie deklaranta formou colného vyhlásenia
 • Zápis do evidencie deklaranta formou zjednodušeného colného vyhlásenia
 • Zápis do evidencie v prípade oslobodenia od predkladania tovaru
 • Zápis do evidencie deklaranta formou oznámenia o predložení tovaru

Havarijné postupy

 • Havarijný postup v štandardnom postupe
 • Havarijný postup v zjednodušenom postupe

Ďalší plánovaný vývoj 2. fázy projektu

 • Automatizované uvoľňovanie blokovanej záruky
 • Zavedenie elektronických príloh k colným vyhláseniam
 • Elektronické colné vyhlásenia pre neobchodný tovar – poštová doprava
 • Odpisovanie zo skladovej evidencie pri spätnom vývoze tranzitom
 • Dočasné uskladnenie tovaru

Podmienky pripojenia a časový harmonogram nasadzovania eDovozu

 • Podmienky pre vstup deklaranta do systému eDovoz – štandardný postup
 • Postup a časový harmonogram nasadzovania eDovozu do praxe – štandardný postup
 • Podmienky pre vstup deklaranta do systému eDovoz – zjednodušený postup
 • Postup a časový harmonogram nasadzovania eDovozu do praxe – zjednodušený postup
 • Informácie k programovému vybaveniu

Lektor:
Mgr. Jozef VAŠKO, Ing. Miroslav BUJNA, colní špecialisti

Typ a platnosť osvedčenia:
celoštátna

Termíny kurzov

15.02.2017

Bratislava

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Adresa
Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
email: jozef.vasko@cdservices.sk
web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape