EDovoz v legislatíve a v praxi - praktické návody a riešenia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámenie účastníkov o spôsobe podávania elektronických colných vyhlásení v dovoze. Oboznámenie s doterajšími skúsenosťami a návodmi na praktické a efektívne riešenia problémov procesného charakteru, ale najmä problémov pri používaní programového vybavenia a pri elektronickej komunikácií.

Cieľová skupina

Hospodárske subjekty podľa colných predpisov (dovozcovia, vývozcovia, deklaranti, colní zástupcovia, disponenti, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, zasielatelia, skladovatelia, prevádzkovatelia colných skladov a pod.) + všetci používatelia colného software JCD Win, alebo ktorí komunikujú alebo sa pripravujú elektronicky komunikovať s colnými orgánmi.

Obsahová náplň

1. Elektronické colné konanie – Miroslav BUJNA

 • Súčasný stav ekektronickej komunikácie
 • Aktuálne problémy elektornickej komunikácie pri aplikácií eDovoz
 • Štandardný postup a jeho riešenie
 • Zjednodušené postupy a ich riešenia
 • Havarijné postupy a ich riešenia
 • Plánovaný vývoj 2. fázy projektu elektronickej komunikácie
 • Podmienky pripojenia subjektov,
 • Časový harmonogram nasadzovania eDovozu

2. Modul ECKd pre program JCDwin – Martin ZÁHRADNÍK

 • Predstavenie nového modulu pre eDovoz
 • Praktická ukážka práce s programom

3. Nový softvér pre colného deklaranta: MerkurIS, nástupca JCDwin – Stanislav TURZA

 • Základné vlastnosti a požiadavky stanovené pre vývoj nového softvéru
 • Praktická ukážka práce s programom

4. Diskusia

Lektor:
Ing. Miroslav BUJNA, colný špecialista; Ing. Martin ZÁHRADNÍK, programátor-analytik a Ing. Stanislav TURZA, programátor-analytik (DAVID PLUS, spol.s r.o.)

Termíny kurzov

07.11.2016

Bratislava

Prihlásiť sa
01.12.2016

Banská Bystrica

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Adresa
Trnava, Bratislava, Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
email: jozef.vasko@cdservices.sk
web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape