DETAIL KURZU

Kurzy EXCEL rôzne úrovne!!! Výhodná cena!!! aj cez KOMPAS+

Od:

InSYS spol. s r. o.

Trenčín

Popis kurzu

Absolvent kurzu si rozšíri základné znalosti tabuľkového kalkulátora o pokročilejšie zložené funkcie s logickými operátormi, možnosti účinnej interaktívnej analýzy dát prostredníctvom kontingenčných tabuliek alebo zlučovania dát a možností tvorivého využitia štruktúry zošitu Excelu.

Obsah kurzu

 opakovanie základných vedomostí o tabuľkovom procesore  relatívne a absolútne odkazy, rozhodovacia funkcia  zložené funkcie  výpočty s dátumom a časom  ochrana údajov, overovanie dát  transponovanie tabuľky  filtrovanie údajov v zozname, rozšírený filter  dátové súhrny a zlučovanie dát

  • trvalým zlúčením dát
  • pružným prepojením dát
  • metódou zlučovania dát

 prepojenie tabuliek  kontingenčná tabuľka a graf  analýzy údajov, hľadanie riešení  dotaz v sieti WWW  optimalizácia problému, správy o výsledku riešenia  scenáre, štatistická analýza  spolupráca Word, Excel

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia, ktorí chcú efektívne pracovať s programom Excel.

Certifikát Certifikát o absolvovaní intenzívneho školenia Poznámka k cene

Excel základ/MP/2 dni/99 €/osoba; Excel MP/3 dni/165,90 €/osoba; Excel Pokr./3 dni/199 €/osoba; Excel VBA/259 €/osoba (Máme k dispozícii mobilnú učebňu, radi vás vyškolíme kdekoľvek na Slovensku.)

Kontaktná osoba

Ing. Iveta Juríčková
+421 32/743 27 49
skolenia@insys.sk

Hodnotenie
Organizátor