Kurz: Jazykové kurzy: Angličtina, Nemčina,

Popis kurzu

Sprostredkovať účastníkom jazykové vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých dôležitých situáciách bežného života.Obsah kurzu

Prezenčné kurzy všeobecného jazyka sú vedené komunikatívnou metódou výučby. Cudzí jazyk sa vyučuje v konkrétnych situáciách za použitia moderných učebníc a audiovizuálnej techniky.

Kurzy prebiehajú v trimestroch s možnosťou pokračovania vo vyšších vedomostných stupňoch.

Čas výučby:

  • 15.00 – 16.30
  • 16.30 – 18.00
  • 18.00 – 19.30

Kombinácie dní: PO/ST alebo UT/ŠT

Úspešní absolventi záverečnej skúšky získajú Certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom vedomostnom stupni Spoločného európskeho referenčného rámca. Certifikát sa vydáva v SJ a AJ, takže ho môžete použiť na dokladovanie stupňa ovládania cudzieho jazyka u zamestnávateľa alebo v škole.Cieľová skupina

Záujemcovia o zdokonalenie sa v cudzom jazyku. Kurzy sú určené pre všetky vedomostné stupne od začiatočníkov po pokročilých.

Všetky vekové kategórie – deti, mládež a dospelí.Certifikát

európske a celoslovenské certifikátyKontaktná osoba

Mgr. Mária Jurčová
+421 905 447 515
avtopolcany@gmail.com


Organizátor