Nemčina pre opatrovateľskú prax

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz nemčiny zameraný na oblasť opatrovateľstva, ktorého cieľom je pripraviť poslucháčov na celkom jednoduchú predovšetkým ústnu komunikáciu v rámci uvedenej profesie a bežného spoločenského styku.

Cieľová skupina

Záujemcovia o prácu opatrovateľov / opatrovateliek v nemecky hovoriacom prostredí.

Obsahová náplň

Rozsah kurzu: 60 VH

Absolvent kurzu je pripravený

  • poskytnúť základné informácie o sebe a svojej rodine, o svojom vzdelaní a pracovných skúsenostiach,
  • jednoduchými otázkami získavať informácie o osobách, predmetoch, cenách materiáloch, funkciách, úlohách, ktoré mu boli zverené, a sám informácie dávať,
  • pracovať s ľuďmi, ktorým poskytuje starostlivosť, pretože rozumie ich požiadavkám, pokynom a sám im vie udeľovať pokyny, upozorniť na niečo, prípadne varovať pred niečím,
  • viesť jednoduchú komunikáciu na bežné témy, vyjadriť svoje pocity a postoje k bežným javom,
  • prispôsobiť sa jednoduchým spoločenským konvenciám

Metódy výučby:

  • práca vo dvojiciach a skupinách (simulovanie rozhovorov s klientom, )
  • nácvik porozumenia hovoreného slova (na autentických nahrávkach s vopred zadanými úlohami)
  • individuálna práca (skoncipovanie životopisu, žiadosti o prijatie do pracovného pomeru)
  • nácvik porozumenia písaného slova (na autentických textoch rôzneho druhu v prevažnej miere súvisiacich s profesionálnym zaradením s vopred zadanými úlohami)

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Mária Nikodemová
mobil:
+421 911 771 *** zobraziť

email:
avto@... zobraziť


Adresa
Akadémia vzdelávania Topoľčany, Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, 955 01 Topoľčany

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 447 *** zobraziť

mobil:
+421 905 447 *** zobraziť

email:
avto@... zobraziť

web: www.aveducation.sk/topolcany

Adresa
Akadémia vzdelávania Topoľčany
Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, Topoľčany Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)