Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvovanie akreditovaného kurzu „Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória“ umožní získanie odbornej spôsobilosti, ktorá je nevyhnutnou podmienkou prevádzkovania pohrebiska, pohrebnej služby alebo krematória.

Cieľová skupina

Požadované vstupné vzdelanie: stredoškolské

Obsahová náplň

Kurz je modulovo riešený, záujemca si môže vybrať, ktorí z modulov chce absolvovať:

  • Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska (60 VH) – 450,00 € bez DPH, 540,00 € s DPH
  • Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby (70 VH) – 500,00 € bez DPH, 600,00 € s DPH
  • Odborná príprava na prevádzkovanie krematória (60 VH) – 450,00 € bez DPH, 540,00 € s DPH

Kurz spúšťame pri minimálnom počte účastníkov 5.

Lektor:
doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc., doc. JUDr. Jozef Kudla, PhD., MUDr. Tibor Bokor, Dušan Reiter, Mgr. Juraj Mitošinka, Ing. Alica Tibenská

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu. Osvedčenia vydávame v spolupráci s RÚVZ.

Termíny kurzov

30.01.2017 - 28.02.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Silvia Tibenská
mobil: +421 911 936 014
e-mail: kurzy@naucime.sk

Adresa
Štefánikova 6/96, 917 01, Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 0911/936-014 Jazyky: 0902/930-203
email: info@naucime.sk
web: naucime.sk/

Adresa
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o.
Štefánikova 6/96, Trnava Zobraziť na mape