Kurz: LEKTOR (lektorské minimum)

Popis kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rozsah: 100 hodín (z toho prezenčne 48 hod., dištančne 52 hod.)

Absolvent vzdelávacieho programu sa oboznámi s teoretickými východiskami vzdelávania dospelých a osobnými i profesijnými kompetenciami lektora.

Nadobudne zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie pred publikom.Obsah kurzu

Lektori: odborníci s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

MOŽNOSTI KOMBINÁCII KURZOV:

1. BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY + LEKTORSKÉ MINIMUM = 900 €

2. BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY = 730 €

3. BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 550 €Cieľová skupina

Je určený pre osoby, ktoré majú záujem pôsobiť ako lektor vo vzdelávaní dospelých so zameraním na výcvik lektorských zručností.

Je určený napr. bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným so záujmom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých.

Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie.

Vydaný doklad: osvedčenie

Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu je jedná z podmienok pre osoby, ktoré budú žiadať o vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. 4, bod 1 zákona č. 124/2006 Z. z.Poznámka k cene

170 € - cena platí pre našich absolventov kurzov: bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany, účtovníkKontaktná osoba

Ing. Radomíra Šefčíková
+421 908 975 040
info@vzdelavanie-ke.sk


Organizátor