ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Filozofiou kurzu je osvojenie si komplexu odborných poznatkov, aby technik požiarnej ochrany vedel uplatniť predpisy na zaistenie ochrany pred požiarmi a bol schopný prakticky vykonávať požiadavky na zaistenie ochrany pred požiarmi. Vďaka kurzu budú účastníci kurzu schopní vysvetliť a navrhnúť použitie vhodného technického a technologického vybavenia a postupu prác a činností na elimináciu rizík a ohrození v rozsahu požiarnej ochrany. Dokážu vysvetliť zásady ochrany pred požiarmi, pozná povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi vo vzťahu k právnickým osobám, fyzickým osobám. Cieľ kurzu: Absolvent kurzu pozná a v praxi aplikuje vedomosti o postupoch a metódach práce podporujúcich požiarnu ochranu.

Cieľová skupina

Kurz je určený predošetkým pre žiadateľov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany podľa vyhlášky č. 202/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Obsahová náplň

Rozsah odbornej prípravy: 120 hod.

1.Všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi 2.Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb, protipožiarna bezpečnosť pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s horľavými látkami 3.protipožiarna bezpečnosť technologických a elektrických zariadení, parametre, činnosť a podmienky prevádzkovania požiarnotechnických zariadení atď. Absolventi kurzu získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou na základe oprávnenia od Národného inšpektorátu práce.

Rozsah aktualizačnej odbornej prípravy: 30 hodín

Harmonogram kurzu: 14 dní výučby, v obtýždňových blokoch (týždeň výučba / týždeň voľno), v prac. dni od PO do PIA, resp. ŠTV, od 8:00 do 16:00 hod.

Absolventi kurzu získajú potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, na základe ktorého sa hlásia na skúšky Technika požiarnej ochrany na Krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru v mieste bydliska.

V cene kurzu je kompletná výučba, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie potvrdenia o absolvovaní AOP. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov. Viac informácií na: info@yourscool.sk 0908/810174 www.yourscool.sk

Vzdelávacie centrum YSC, s.r.o. ponúka aj ďalšie kurzy:

  • Kurz Lektor 100 hod., cena: 200€ bez DPH
  • Kurz Bezpečnostný technik 176 hod., cena: 450€ bez DPH
  • Školenia Elektrotechnikov §21,§22,§23,§24 27 hod., cena: 84€ bez DPH, AOP 42€
  • Kurz Audítor QMS, OHSAS, SEM 48hod., cena: 350€ bez DPH

Viac informácií na: info@yourscool.sk 0908/810 174 alebo osobne vo vzdelávacom centre: YSC, s.r.o. Námestie Jozefa Herdu 1 91701 Trnava

Typ a platnosť osvedčenia:
Absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy Technika požiarnej ochrany

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

04.04.2018 - 04.05.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 14 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PaedDr. Silvia Žatková
tel:
+421 908 810 *** zobraziť

mobil:
+421 908 810 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Námestie Jozefa Herdu 1, 91701 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 908 810 *** zobraziť

mobil:
+421 908 810 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.yourscool.sk

Adresa
YSC, s.r.o.
Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)