Úspešný predajca - AKO ZVYŠOVAŤ ÚSPEŠNOSŤ PREDAJA?

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Byť obchodníkom dnes nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky je fenoménom doby a dôraz na kvalitu v čase rastie. Svet sa mení a adaptovanie sa na zmeny znamená úspech.

 • Časy sa zmenili – ak to cítite aj vy, je toto školenie pre Vás.
 • Zdá sa, že to čo fungovalo v minulosti, dnes už nepostačuje. Dnes potrebujeme urobiť viac, než len zákazníkovi vymenovať hŕbu predností produktu.
 • Dnešný obchodník pociťuje tlak z viacerých strán:
 • Požiadavky zamestnávateľa na objem predaja stále rastú.
 • Je ťažšie dostať sa k osobám, ktoré naozaj rozhodujú.
 • Konkurencia na trhu je silná a stále rastie.
 • Zákazníci požadujú omnoho viac za lepšie ceny.
 • Situácia sa zmenila a preto je nevyhnutné zmeniť systém akým predávame.
 • Ako dosiahnuť, aby sa obchodník úspešne adaptoval na zmeny na trhu?
 • Ako mu pomôcť, aby sa ľudia okolo snažili hľadať cesty ako veci zlepšovať?
 • Ako dosahovať ciele?
 • Ako budovať dlhodobé vzťahy? Ako sa stať partnerom nášho zákazníka?

Ak Vás tieto otázky trápia, nie ste jediný. Dobrá správa je, že to môžete zmeniť. Môžeme urobiť RESET. Naučíme Vás, ako si zorganizovať prácu a čo robiť ako prvé. Ukážeme Vám, ako viesť úprimný a otvorený rozhovor s Vašimi zákazníkmi. Ako? Všetko si vyskúšame, ukážeme, nakreslíme, predvedieme, našijeme na Vaše konkrétne potreby a reálne situácie.

Cieľová skupina

 • pre nákupcov, predajcov, obchodníkov, sales manažérov, vedúcich obchodných skupín, obchodných riaditeľov, dodávateľov
 • pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti obchodu

Obsahová náplň

PSYCHOLÓGIA PREDAJA Moje ciele a ciele mojich zákazníkov? Čo je cieľom môjho zákazníka? Čo je pre neho dôležité?

 • Čo je pre našich zákazníkov dôležité? Ako sa rozhodujú?
 • Ako rozmýšľajú? Ako by ste sa správali VY na ich mieste?
 • Ako pomáham zákazníkovi v dosahovaní jeho cieľov? Typológia zákazníkov
 • Psychológia predaja – Ako uzatvoriť obchod? Ako „pomôcť“ zákazníkovi k rozhodnutiu.
 • Ako vyriešiť námietky?
 • Reciprocita – ako ju využiť pri predaji?

AKO ZÍSKAŤ ZÁKAZNÍKA BEZ NÁTLAKU? Tréning komunikácie so zákazníkom..... Zásady a kroky obchodného rozhovoru:

 • Zákazník na prvom mieste. Etiketa a zásady autentickej komunikácie obchodníka.
 • Kto je zodpovedný za vytváranie príjemnej atmosféry počas komunikácie so zákazníkom?
 • Ako zistiť/identifikovať a pochopiť zákazníkovo očakávanie?
 • Neverbálna komunikácia – ako sa naučiť čítať medzi riadkami?
 • Ako vyhovieť zákazníkovým potrebám? Ako presvedčiť zákazníka?
 • Typy komunikácie so zákazníkom.
 • Ako asertívne riešiť konfliktné situácie so zákazníkom?
 • Ako byť prispôsobivý a napriek tomu zostať sama/sám sebou v každej situácii?

AKO PRACOVAŤ EFEKTÍVNE? Správny obchodník by mal vedieť ako si správne rozdeliť svoj čas, aby ním neplytval a využíval ho rozumne. Tréning pre zlepšenie time manažmentu a efektívnych pracovných návykov:

 • akčný plán osobného rozvoja a uplatnenia získaných poznatkov
 • budovanie správnych návykov
 • časový tlak a stres a ako s nimi bojovať
 • typológia ľudí a ich zaobchádzanie s časom
 • krivky výkonnosti
 • Paretovo pravidlo, Pomodoro a i.

Termíny kurzov

20.03.2017 - 21.03.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dusan Stranak
mobil: +421 911 895 440
e-mail: dusan@balanced.sk

Adresa
Mlynske nivy 48, v tej istej budove ako je ČEZ, prízemie, 821 09 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 911 895 440
mobil: +421 911 895 440
email: dusan@balanced.sk
web: www.balanced-hr.com/

Adresa
BALANCED s.r.o.
Mlynske nivy 48, , Bratislava Zobraziť na mape