Kurz: Manažer kvality

Popis kurzu

Seznámíte se s pokročilými metodami a technikami používanými v systému managementu kvality a seznámíte se se základy obecného managementu. Během kurzu, zejména při práci v týmech, si přednášenou látku nejen důkladně procvičíte a osvojíte, ale i pochopíte, jak tyto poznatky můžete využít ve Vaší organizaci při zavádění a zlepšování systému managementu kvality.

Získáte znalosti požadované schématem Evropské organizace pro kvalitu na pozici Manažer kvality.

Získané znalosti lze ověřovat prostřednictvím on-line testování v prostředí e-Výuky, která je součástí tohoto kurzu.Obsah kurzu

1.modul

 • Úvod, informativní test vstupních znalostí
 • Rekapitulace základních informací z kurzu Technik kvality
 • Pokročilé metody a nástroje managementu kvality
 • Zadání závěrečných prací

2. modul

 • Základy managementu
 • Rozhodování, plánování, organizování
 • Řízení lidských zdrojů, vedení/vůdcovství (Leadership), motivace
 • Komunikace, profil manažera, benchmarking
 • Kvalita v logistice, spolehlivost
 • Komplexní produktivní údržba

3. modul

 • Marketing, orientace na zákazníka
 • Nákup a dodávky
 • Základy projektového managementu
 • Řízení projektů návrhu a vývoje
 • Rekapitulace, opakování, konzultace
 • Závěr a vyhodnoceníCieľová skupina

Pracovníkům řízení kvality a všem, kteří se chtějí zabývat nebo se zajímají o management kvality.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 21 600 Kč bez DPH (26 136 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 18 000 Kč (21 780 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor