Aktualizačná odborná príprava TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia MV SR – prezídia Hasičského a záchranného zboru č.13/2015 aktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina

Odborní pracovníci, vedúci pracovníci, technici požiarnej ochrany, široká verejnosť. Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Obsahová náplň

Táto odborná príprava je vykonávaná internátnou formou v rozsahu 30 hodín /4 dni/ v zmysle vyhlášky MV SR 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Po ukončení odbornej prípravy je možné prihlásiť sa na overenie odbornej spôsobilosti v krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru, ktoré vykonáva overenie odbornej spôsobilosti skúškou a po jej úspešnom absolvovaní vydá osvedčenie, ktorého platnosť je 5 rokov odo dňa vykonania skúšky.

Termíny kurzov

15.05.2018 - 18.05.2018

májový termín

Prihlásiť sa
18.09.2018 - 21.09.2018

septembrový termín

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Rastislav Polák
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

email:
rastislav.polak@... zobraziť


Adresa
Akademická 4, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

mobil:
+421 902 920 *** zobraziť

email:
zuzana.repiska@... zobraziť

web: www.agroinstitut.sk

Adresa
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, NITRA Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)