DETAIL KURZU

Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov

Od:

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.

Bratislava 1

Popis kurzu

Rozvinúť komunikačné zručnosti na vyššej úrovni a naučiť sa asertívne zvládať problémové situácie.

Obsah kurzu

Interpersonálne vzťahy a komunikácia

 • Sebapoznanie a sebareflexia (poznanie svojich silných a rozvojových stránok)
 • Verbálna a neverbálna komunikácia – analýza neverbálnych prejavov partnera
 • Bariéry v komunikácii s druhými ľuďmi
 • Typológia komunikačných partnerov, voľba vhodnej stratégie a komunikačného štýlu
 • Najčastejšie prekážky v komunikácii – konflikty a nedorozumenia

Asertivita v praxi

 • Asertívna filozofia a asertívne práva
 • Metódy asertivity – hlasový prejav, reč tela, empatia, ústup
 • Charakteristiky a rozlišovanie základných štýlov správania sa: agresívne, manipulačné, pasívne a asertívne správanie
 • Asertívne reakcie na tieto štýly správania sa
 • Techniky asertívnej komunikácie
 • 5 oblastí asertívneho nácviku
 • schopnosť povedať „ nie“
 • schopnosť požiadať o láskavosť
 • schopnosť presadiť svoju požiadavku
 • schopnosť vyjadriť svoje kladné/záporné emócie
 • schopnosť začať, udržiavať a skončiť rozhovor

Spätná väzba

 • Ako prijímať a dávať spätnú väzbu
 • Vyrovnávanie sa s kritikou – konštruktívna kritika
 • Asertívna argumentácia
 • Ako sa ochrániť pred manipuláciou a útokmi

Riešenie konfliktov

 • Zvládanie konfliktov a ich riešenie
 • Konflikt a jeho pochopenie
 • Zdroje konfliktu, fázy konfliktov, možnosti riešenia
 • Jednanie s konfliktným partnerom a zvládanie námietok
 • Konflikt ako súperenie a jeho dôsledky
 • Konflikt ako spolupráca pri hľadaní riešenia
 • Krízová komunikácia
 • Zvládanie emócií a stresu
 • Riešenie typických situácií z praxe

Cieľová skupina

Zamestnanci, experti, špecialisti inštitúcií a firiem, ktorí by si chceli rozvinúť komunikačné zručnosti na vyššej úrovni, naučiť sa riešiť rôzne situácie asertívne, brániť sa slovnej agresivite a manipulácii.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní tréningu Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Kontaktná osoba

Mgr. Ina Matiašková
+421 915 725 884
treningy@tcg.sk

Hodnotenie
Organizátor