Bratislava - mestská časť Nové mesto

Dokazovanie v rekodifikovanom civilnom procese

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom seminári Vám lektor – sudca podrobne predstaví zmeny, ktoré prinesie civilný sporový poriadok, ktorý upravuje postup súdu I. stupňa, strán a osôb zúčastnených na súdnom konaní pri pojednávaní a rozhodovaní sporov.

Obsah seminára

 1. Zásady dokazovania
 • princípy dokazovania v civilnom sporovom procesne
 • legálna dôkazná teória a zásada voľného hodnotenia dôkazov
 • rozsah dokazovania a zásada koncentrácie
 1. Dôkazné prostriedky
 • koncepčné zmeny v jednotlivých dôkazných prostriedkoch
 • zaznamenávanie priebehu dokazovania
 1. Hodnotenie dôkazov
 • zásady hodnotenia dôkazov, zákonnosť dôkazu
 • rozsah dokazovania v sporovom a mimosporovom konaní
 • kasačný a revízny princíp v odvolacom konaní

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business a technologické centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)