Kurz: Dokazovanie v rekodifikovanom civilnom procese

Popis kurzu

Od 1. júla 2016 nadobudnú účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom seminári Vám lektor – sudca podrobne predstaví zmeny, ktoré prinesie civilný sporový poriadok, ktorý upravuje postup súdu I. stupňa, strán a osôb zúčastnených na súdnom konaní pri pojednávaní a rozhodovaní sporov.

Obsah seminára

 1. Zásady dokazovania
 • princípy dokazovania v civilnom sporovom procesne
 • legálna dôkazná teória a zásada voľného hodnotenia dôkazov
 • rozsah dokazovania a zásada koncentrácie
 1. Dôkazné prostriedky
 • koncepčné zmeny v jednotlivých dôkazných prostriedkoch
 • zaznamenávanie priebehu dokazovania
 1. Hodnotenie dôkazov
 • zásady hodnotenia dôkazov, zákonnosť dôkazu
 • rozsah dokazovania v sporovom a mimosporovom konaní
 • kasačný a revízny princíp v odvolacom konaníCieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor