Zoskupovacia (klastrová) analýza

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľom kurzu je zoznámiť poslucháčov s princípmi základných zoskupovacích metód (hierarchické zoskupovanie, K‑means a dvojstupňové zoskupovanie) a ukázať možnosti ich využitia. Dôraz je kladený na praktické aplikácie metód, na porozumenie a interpretáciu výsledkov a výber vhodnej metódy pre daný problém. Matematické aspekty modelu a algoritmov sú zahrnuté iba pre vysvetlenie významu a princípov zoskupovania.

Cieľová skupina

Kurz je určený tým, ktorí hľadajú v dátach homogénne skupiny prípadov alebo typické, často sa opakujúce vzory správania. Zoskupovacia analýza sa často používa pre riešenie úlohy segmentácie.

Obsahová náplň

Program kurzu:

  1. podobnosť/vzdialenosť dátových profilov
  2. rôzne typy mier vzdialeností resp. podobnosti dát
  3. štandardizované a neštandardizované dáta, význam štandardizácie pri aplikácii mier
  4. vytváranie homogénnych skupín pomocou vzdialeností
  5. hierarchické zoskupovanie: princíp, kritéria tvorby skupín, vyhodnocovanie
  6. metóda K-means
  7. dvojstupňové zoskupovanie
  8. voľba počtu skupín
  9. využitie pre ďalšiu analýzu

Lektor:
Mgr. Lubomíra Červová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Bc. Petra Formánková
tel: +420 234 721 444
mobil: +420 605 871 522
e-mail: kurzy@acreasr.sk

Adresa
Krakovská 7, 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 234 721 444
mobil: +420 605 871 522
email: kurzy@acreasr.sk
web: www.acreasr.sk

Adresa
ACREA SR, spol. s r.o.
Zámocká 30, Bratislava Zobraziť na mape