IRT modely - teória a aplikácia

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov zo základným teoretickým zázemím IRT modelov, ukázať prednosti voči klasickej teórii testov a v praktickej časti ich naučiť používať základný 1-, 2– a 3-parametrický model, tj. uplatniť model, vyhodnotiť ho vrátane vyhodnotenia jednotlivých položiek a ukázať si, ako stanoviť úroveň znalostí či postoj pre jednotlivého respondenta a ako túto úroveň zmysluplne interpretovať. Na konci kurzu bude krátko venovaná pozornosť zložitejším IRT modelom, tieto ale už nebudú detailne predstavené ani precvičované. Neoddeliteľnou súčasťou kurzu bude ukážka prepojenia programov IBM SPSS Statistics a R.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom z oblasti pedagogiky, psychológie a ďalších sociálnych vied, tieto metódy však môžu byť uplatnené aj v iných vedeckých oboroch.

Obsahová náplň

Program kurzu:

  1. CTT a IRT – rozdiely a podobnosti
  2. matematická podstata IRT, parametre položiek, ich grafické zhodnotenie a interpretácia
  3. 1-, 2– a 3-parametrický model, kritéria pre výber modelu a jeho vyhodnotenie
  4. vhodné dáta pre IRT modelovanie a ich príprava v IBM SPSS Statistics
  5. výpočet 1-, 2– a 3-parametrického modelu, výber „ideálneho“ modelu a jeho vyhodnotenie
  6. interpretácia parametrov položiek, interpretácia výsledkov pre jednotlivca a práca s výsledkami v ďalších procedúrach
  7. prehľad ďalších IRT modelov
  8. precvičovanie

Lektor:
PhDr. Ing. Petr Soukup

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Bc. Petra Formánková
tel: +420 234 721 444
mobil: +420 605 871 522
e-mail: kurzy@acreasr.sk

Adresa
Krakovská 7, 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 234 721 444
mobil: +420 605 871 522
email: kurzy@acreasr.sk
web: www.acreasr.sk

Adresa
ACREA SR, spol. s r.o.
Zámocká 30, Bratislava Zobraziť na mape