MODERNÍ CONTROLLING A REPORTING (DISTANČNÍ STUDIUM)

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Úkolem manažerů je data sbírat a analyzovat a převést hodnoty na informace. A díky nim zvyšovat profitabilitu výrobků a služeb a zefektivnit výkonnost celé firmy. K tomu slouží moderní controlling a reporting. Na kurzu se dozvíte, jak vyhodnotit finanční situaci firmy a její ekonomickou výkonnost a jak dobře porozumět obsahu reportovaných informací. Díky tomu pro vás bude snadnější firmu řídit a správně se rozhodovat o firemních aktivitách a jejím dalším směřování. Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky ve velmi krátké době a díky testům završujícím každý ze tří modulů si ověříte její zvládnutí.

Cieľová skupina

Kurz je určen pro majitele firem, generální ředitele, finanční a ekonomické ředitele, ředitele divizí a závodů, manažery procesů, produktové manažery, controllery a hlavní účetní. Vhodný je pro všechny bez rozdílu. Nezbytné odborné pojmy a postupy budou vysvětleny. Není třeba mít hlubokou znalost účetnictví ani dlouhou praxi v controllingu či reportingu.

Obsahová náplň

3. 11. 2016; 9:00–16:00 – prezenční studium

 • východiska controllingu a reportingu – zdroj informací k hodnocení minulosti a řízení budoucnosti,
 • zdroje dat pro controlling a reporting,
 • manažerské účetnictví a jeho návaznost na controlling,
 • základní účetní výkazy – rozvaha, výsledovka a cash flow,
 • analýza trendů, odchylek a poměrových ukazatelů,
 • řízení nákladů, výpočet bodu zvratu a profitability výrobků a služeb, vliv změny objemu a struktury výkonů na zisk.

4. – 15. 11. 2016 – samostudium, test

16. 11. 2016; 9:00–16:00 – prezenční studium

 • finanční plán a plánovací proces,
 • role moderních metod tvorby podnikových rozpočtů,
 • význam kalkulací v řízení podniku, principy a metody alokace nákladů, moderní přístupy ke kalkulacím,
 • analýza potřeb uživatelů reportingu,
 • návrh struktury a obsahu reportů a reportingových procesů,
 • proces neustálého zlepšování controllingu a reportingu.

17. – 29. 11. 2016 – samostudium, test

30. 11. 2016; 9:00–16:00 – prezenční studium

 • bonita firmy – vyhodnocování a provázanost charakteristik finančního zdraví firmy,
 • řízení rentability na základě pyramidálního rozkladu poměrových ukazatelů bonity,
 • moderní finanční měřítka výkonnosti podniku – EVA, MVA, CFROI, grafický rozbor ekonomického směřování firmy,
 • volba a využití klíčových ukazatelů výkonnosti,
 • investiční controlling – investice a investiční rozhodování, úloha controllera v investičním procesu.

ZÁVĚREČNÝ TEST, JEHO VYHODNOCENÍ A ZPĚTNÁ VAZBA LEKTORKY

Lektor:
Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape