VEČERNÝ PROGRAM VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zlepšiť si jazykové zručnosti o 1 stupeň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca po nadobudnutí pokročilých jazykových zručností je účastník pripravený na skladanie skúšok na medzinárodné Cambridgeské certifikáty.

Cieľová skupina

Dospelí, úroveň ovládania jazyka B1+

Obsahová náplň

Osvojenie slovnej zásoby potrebnej na bežnú komunikáciu v hovorovom jazyku na jednoduchú a priamu výmenu informácií o každodenných témach a činnostiach, porozumenie a používanie fráz v konverzácii.

Osvojenie zložitejších gramatických pravidiel, výklad a precvičovanie písomnej a ústnej formy s cieľom utvrdiť tie gramatické javy, v ktorých sa angličtina odlišuje od slovenčiny.

Zvládnutie ústneho prejavu zameraného na komunikatívne funkcie jazyka.

Zvládnutie písania krátkych esejí zameraných na požiadavky písomnej časti cambridgeských certifikátov. Nácvik čítania textov s porozumením a nájdenie predvídateľných informácií v autentických textoch. Používanie cudzieho jazyka bez prekladu do materinského jazyka.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
tel: +421 2/544 330 57
mobil: +421 911 730 099
e-mail: silvia.blaskova@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape