ANGLIČTINA NA PREŽITIE - ŠTÚDIUM A PRÁCA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vedieť rýchlo a správne reagovať (ústnou a písomnou formou) na rôzne situácie, ktoré môže študent a pracujúci človek zažiť v zahraničí.

Cieľová skupina

Široká verejnosť (do seniorského veku), najmä študenti a mladí ľudia s ambíciou pracovať alebo študovať v zahraničí.

Požadované ovládanie AJ na úrovni A2 CEFR.

Obsahová náplň

Zlepšenie čítania a počúvania s porozumením. Osvojenie písania žánrov súvisiacich s pracovným a spoločenským životom v zahraničí. Gramatika v rozsahu preberanej frazeológie – vysvetlenie rozdielov v použitých gramatických štruktúrach. Spresnenie hovorenia v modelových situáciách v rodine a doma, v práci a škole.

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
tel: +421 2/544 330 57
mobil: +421 911 730 099
e-mail: silvia.blaskova@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape