ANGLIČTINA PRE SENIOROV - NEPRAVÍ ZAČIATOČNÍCI (A2)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom programu je poskytnúť seniorom základy anglického jazyka. Rozvíjať všeobecné kompetencie – vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, pracovať s výkladovým slovníkom, porovnať život v iných krajinách so Slovenskom.

Cieľová skupina

Seniori 50+. Vstupná úroveň: minimálne A1+ CEFR a aktívne ovládanie 500 lexikálnych jednotiek.

Obsahová náplň

Osvojenie slovnej zásoby v konverzačných témach:

  • vzdelanie a práca,
  • starostlivosť o zdravie,
  • človek a spoločnosť.

Zlepšenie jazykových kompetencií pri nadviazaní kontaktov s hovoriacimi v súlade s komunikačnou situáciou. Osvojenie stratégií ako si vypočuť a podať informáciu. Zvládnutie predstavovania záľub a opisu svojich schopností.

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
tel: +421 2/544 330 57
mobil: +421 911 730 099
e-mail: silvia.blaskova@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape