DOKUMENTÁCIA K TRANSFEROVÉMU OCEŇOVANIU - WEBINÁR (03.06.2016)

e-learning
Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom webinára je poskytnúť účastníkom praktické znalosti problematiky dokumentácie k transferovému oceňovaniu a daňovej kontrole.

Cieľová skupina

určené širokej odbornej verejnosti

Obsahová náplň

Prednášajúci: Ing. Michal Jelínek, PhD. Michal Jelínek pôsobí v spoločnosti AUDIT PROFESIONAL ako vedúci partner zodpovedný za oblasť transferových cien. Problematike transferového oceňovania sa venuje od roku 2006. Vyštudoval Vysokú ekonomickú školu v Prahe, kde skončil doktorandské štúdium financií titulom Ph.D. Po sedemročnom pôsobení v spoločnostiach Ernst & Young a BDO Tax vykonáva už tretí rok funkciu partnera v AUDIT PROFESIONAL. Pravidelne publikuje v odbornej tlači a vyjadruje sa k aktuálnym otázkam v oblasti medzinárodného zdanenia. Trikrát publikoval odborné eseje v Bulletine Komory daňových poradcov, ďalej mu vyšlo niekoľko článkov v magazínoch Ekonom a Euro. Popri Vysokej ekonomickej škole v Prahe päť rokov vyučoval problematiku medzinárodného zdanenia, a taktiež sa venoval výskumu v oblasti transferového oceňovania.

Hlavné body programu webinára:

Dokumentácia k transferovému oceňovaní

  • Dokumentácia pre nadnárodné skupiny pôsobiace v rámci EÚ
  • Náležitosti dokumentácie k transferovému oceňovaniu pre

    účely správcu dane

  • Špecifiká dokumentácie pri poskytovaní služieb (substancia,

    benefit a arm’s length test)

Daňová kontrola transferového oceňovaní

  • Typický priebeh daňovej kontroly
  • Prípadová štúdia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Stanislava Salicová
tel: +421 2/209 071 24
mobil: +421 905 858 476
e-mail: vzdelavanie@skdp.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/209 071 24
email: vzdelavanie@skdp.sk
web: www.skdp.sk

Adresa
Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A, Bratislava Zobraziť na mape