ANGLIČTINA PRE SENIOROV - MIERNE POKROČILÍ (A2+)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom programu je poskytnúť seniorom základy anglického jazyka a prehlbovať konverzačnú kompetenciu na úrovni A2+, pracovať s výkladovým slovníkom, porovnávať Slovensko ako člena EU a sveta.

Cieľová skupina

Seniori 50+. Vstupná úroveň: minimálne A2 SERR.

Obsahová náplň

Osvojenie si zručností ako si vypočuť a podať informácie, zlepšenie jazykových funkcií pri výmene názorov a komunikácii. Osvojenie si slovnej zásoby na predstavenie svojich záľub, obľúbeného jedla, filmu, dovolenky a ďalších voľnočasových aktivít. Zlepšenie pohotovosti pri reagovaní na príbeh a jeho prerozprávaní.

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
tel: +421 2/544 330 57
mobil: +421 911 730 099
e-mail: silvia.blaskova@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape