JAK NA PROBLEMATICKÉHO ZAMĚSTNANCE – PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Základné info
 • Termín kurzov: 07.11.2016
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 892 Kč (2 390 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1604680 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 160468A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160468B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160468C - 8 126 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete znát možnosti, které zákoník práce a především soudní rozhodnutí (judikatura) dává zaměstnavatelům při řešení problémů se zaměstnanci. Jedná se zejména o soudní rozhodnutí vydaná v poslední době, která jsou překvapivá a často i protichůdná a vyznat se v celé oblasti je čím dál složitější. Kromě samotného propuštění bude seminář zaměřen i na jiné způsoby řešení problémů se zaměstnanci, například na možnost snížit či nepřiznat zaměstnancům variabilní složky mezd nebo možnost převedení zaměstnanců na jinou práci, respektive i na možnost prevence budoucích problémů, zejména prostřednictvím ujednání v pracovní smlouvě nebo řádného hodnocení a odměňování zaměstnanců. Lektor vás seznámí s nejčastějšími chybami, kterých byste se měli vyvarovat při své personální praxi, a tím zabránit možným sankcím, ať již ze strany samotných zaměstnanců (včetně prohry v soudním řízení o určení neplatnosti výpovědi s povinností uhradit úspěšnému zaměstnanci ušlý příjem a zařadit jej na původní místo), tak kontrolních orgánů. To se týká i doručování výpovědí a dalších dokumentů zaměstnancům, které je v praxi velmi rizikové (pokud jde o doručování poštou) a může vést k neplatnosti celého propuštění bez zkoumání, zda bylo věcně oprávněné.

Cieľová skupina

Seminář ocení zejména členové managementu, HR ředitelé a další pracovníci HR oddělení a vedoucí právních oddělení společností.

Obsahová náplň

PREVENCE:

 • možnosti prevence budoucích problémů se zaměstnanci, pokud jde o přijímání zaměstnanců a sjednávání obsahu pracovní smlouvy.

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ:

 • řešení existujících problémů (“fáze před propuštěním“), například možnosti postihnout zaměstnance snížením mzdy, nepřiznáním benefitů, snížením úvazku nebo přeřazením na jinou práci apod.

PROPUŠTĚNÍ: Vysvětlení jednotlivých výpovědních důvodů a vazeb mezi nimi navzájem (například odlišení neuspokojivých pracovních výsledků či nesplňování požadavků na výkon práce a méně závažného porušování pracovní kázně). Propuštění:

 • z důvodu nesplňování předpokladů/požadavků a neuspokojivých pracovních výsledků,
 • pro porušení pracovní kázně (soustavné méně závažné, závažné či zvlášť hrubé porušení) včetně okamžitého zrušení pracovního poměru,
 • pro zvlášť hrubé porušení léčebného režimu zaměstnancem (bude vysvětleno, kdy lze využít tento nový výpovědní důvod a kdy bude lepší nepřiznat zaměstnanci náhradu mzdy),
 • z organizačních důvodů (účastníci budou provedeni celým procesem načasování a implementace organizační změny a budou seznámeni s nejdůležitějšími soudními rozhodnutími v této oblasti),
 • ze zdravotních důvodů (obecně lze zaznamenat, že v poslední době narůstá počet případů, kdy zaměstnanci trpí zdravotními problémy, které jim neumožňují pokračovat v práci – v rámci semináře budou vysvětlena úskalí propouštění z tohoto důvodu, zejména pokud jde o zpochybnitelnost lékařských posudků a možnost dání výpovědi, pokud nelze zaměstnance převést na jinou práci).

Lektor:
JUDr. Jaroslav Škubal

Termíny kurzov

07.11.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape