BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – HOSPODAŘENÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Absolvováním semináře získáte základní přehled o ekonomickém fungování bytových družstev. Seminář bude zaměřen zejména na úpravu hospodaření v zákoně o obchodních korporacích, zdanění příjmů bytových družstev podle zákona o daních z příjmů a zvláštnosti uplatňování DPH. Seznámíte se s obsahem základních ekonomických kategorií upravených zákonem o obchodních korporacích a s hlavními principy hospodaření bytových družstev. Dozvíte se, co je nájemné za družstevní byt, nebytový prostor a služby spojené s jeho užíváním. Specifika uplatňování daně z příjmů právnických osob lektorka ukáže na příkladu stanovení základu daně včetně vyplnění daňového přiznání a vysvětlí zvláštnosti uplatňování DPH vyplývající z vymezení ekonomické činnosti bytového družstva.

Cieľová skupina

Seminář je určen členům a funkcionářům bytových družstev, správcovským firmám, pracovníkům hypotečních bank a jiných finančních ústavů úvěrujících bytová družstva, notářům a advokátům.

Obsahová náplň

HOSPODAŘENÍ:

  • úprava hospodaření bytového družstva v zákoně o obchodních korporacích,
  • nájemné za družstevní byt (struktura a formy nájemného) a služby spojené s jeho užíváním (vymezení služeb, náklady na služby a jejich rozpočítání na nájemce, úhrady a jejich vyúčtování).

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB:

  • příjmy osvobozené od daně,
  • určení daňově uznatelných a daňově neuznatelných nákladů,
  • položky snižující a zvyšující výsledek hospodaření,
  • příklad stanovení základu daně včetně vyplnění daňového přiznání.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY:

  • vymezení ekonomické činnosti bytového družstva,
  • registrace k dani,
  • nárok na odpočet daně na vstupu.

Lektor:
Ing. Lenka Haráková

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape