BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – HOSPODAŘENÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA

Základné info
 • Termín kurzov: 09.11.2016
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 892 Kč (2 390 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1604740 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 160474A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160474B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160474C - 8 126 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvováním semináře získáte základní přehled o ekonomickém fungování bytových družstev. Seminář bude zaměřen zejména na úpravu hospodaření v zákoně o obchodních korporacích, zdanění příjmů bytových družstev podle zákona o daních z příjmů a zvláštnosti uplatňování DPH. Seznámíte se s obsahem základních ekonomických kategorií upravených zákonem o obchodních korporacích a s hlavními principy hospodaření bytových družstev. Dozvíte se, co je nájemné za družstevní byt, nebytový prostor a služby spojené s jeho užíváním. Specifika uplatňování daně z příjmů právnických osob lektorka ukáže na příkladu stanovení základu daně včetně vyplnění daňového přiznání a vysvětlí zvláštnosti uplatňování DPH vyplývající z vymezení ekonomické činnosti bytového družstva.

Cieľová skupina

Seminář je určen členům a funkcionářům bytových družstev, správcovským firmám, pracovníkům hypotečních bank a jiných finančních ústavů úvěrujících bytová družstva, notářům a advokátům.

Obsahová náplň

HOSPODAŘENÍ:

 • úprava hospodaření bytového družstva v zákoně o obchodních korporacích,
 • nájemné za družstevní byt (struktura a formy nájemného) a služby spojené s jeho užíváním (vymezení služeb, náklady na služby a jejich rozpočítání na nájemce, úhrady a jejich vyúčtování).

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB:

 • příjmy osvobozené od daně,
 • určení daňově uznatelných a daňově neuznatelných nákladů,
 • položky snižující a zvyšující výsledek hospodaření,
 • příklad stanovení základu daně včetně vyplnění daňového přiznání.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY:

 • vymezení ekonomické činnosti bytového družstva,
 • registrace k dani,
 • nárok na odpočet daně na vstupu.

Lektor:
Ing. Lenka Haráková

Termíny kurzov

09.11.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape