ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 V PLNÉM A ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři vám lektorka systematicky vyloží postup sestavení účetní závěrky v kontextu s aktuálními právními předpisy. Velký důraz bude klást zejména na novou strukturu rozvahy a výsledovky.

Cieľová skupina

Seminář je určen účetním, kteří se připravují na účetní závěrku.

Obsahová náplň

OBSAH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY V PLNÉM A ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ZÁVĚRKOVÉ OPERACE:

 • účetní uzávěrka a účetní závěrka,
 • věcná správnost účetnictví – inventarizace majetku a závazků,
 • závěrkové operace – časové rozlišování, dohadné položky, rezervy,
 • ocenění pro účely sestavení účetní závěrky (na bázi pořizovacích cen, snížení hodnoty, tvorba opravných položek, přecenění na reálnou hodnotu, kursové rozdíly),
 • účtování splatné a odložené daně,
 • uzavírání účetních knih.

SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY:

 • rozvaha (klasifikace aktiv, závazků a struktury vlastního kapitálu),
 • výsledovka (položky výsledovky v druhovém a účelovém členění),
 • přehled o změnách ve vlastním kapitálu,
 • přehled peněžních toků,
 • příloha k účetním výkazům (struktura informací) a výroční zpráva.

OVĚŘENÍ A ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Lektor:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape