JAK SE VYHNOUT NEJČASTĚJŠÍM CHYBÁM PŘI UZAVÍRÁNÍ A REALIZACI SMLUV V OBCHODNÍ PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA KUPNÍ SMLOUVU A SMLOUVU O DÍLO

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazující rozhodovací praxí soudů. Získáte aktuální poznatky o zkušenostech z praxe při uzavírání a realizaci zejména smluv kupních a smluv o dílo a obdržíte návod, na co se v klíčových ustanoveních smluv zaměřit. Budete umět vhodně upravit vzájemná práva a povinnosti a rozložit tak rizika mezi obě smluvní strany. Získáte doporučení z obchodní praxe ke vhodným postupům při plnění vzájemných povinností ze smluv a zajištění dodržení povinností vyplývajících ze smluv.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro všechny zájemce z řad odborné veřejnosti, kteří se ve své praxi zabývají přípravou, uzavíráním a realizací zejména kupních smluv a smluv o dílo včetně zřizování zajišťovacích institutů, tj. zejména pro podnikatele a pracovníky obchodních i finančních oddělení společností.

Obsahová náplň

 • nejčastější chyby a nedostatky,
 • předsmluvní odpovědnost,
 • forma, uzavírání a obecná charakteristika kupní smlouvy a smlouvy o dílo a vzájemné odlišnosti,
 • omezení obsahu smluv – ochrana slabší strany,
 • formulářové smlouvy, obchodní podmínky, rámcové smlouvy,
 • povinnosti smluvních stran a následky jejich porušení – kontraktační doporučení,
 • předání a převzetí věci, přechod nebezpečí škody na věci – specifikace možných případů u obou smluvních stran a jejich variantní řešení,
 • nabytí vlastnictví a vedlejší ujednání,
 • přechod dluhů a přistoupení k dluhům,
 • zajištění a utvrzení dluhu, smluvní pokuty,
 • jak reklamovat a uplatnit práva z odpovědnosti za vady,
 • jak nastavit ukončení smlouvy v případě porušení povinností,
 • výhody a úskalí rozhodčích doložek ve smlouvách,
 • diskuze a dotazy.

Lektor:
Mgr. Jiří Lehečka

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape