IFRS V PRAXI

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Seminář nejen prezentuje požadavky IFRS tak, jak jsou napsány v jeho standardech a interpretacích, ale především se snaží ukázat, jak se tyto požadavky mohou interpretovat a aplikovat, aby výsledné postupy nebyly přemrštěně náročné. Lektor vám ukáže, jak obhájit daný účetní postup v kontextu pravidel, které místo aby byly jasné, jsou tzv. „principles based“, a proto občas působí vágním a nesrozumitelným dojmem.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro účetní, kontrolory, finanční ředitele a ostatní, kteří pracují s IFRS nebo se na obdobnou činnost připravují. Navštěvují ho též auditoři, akademici, poradci a IT odborníci. IFRS v České republice: Většina českých společností aplikuje IFRS jen proto, že jsou členy mezinárodní skupiny, na kterou se vztahuje nařízení (EC)1606/2002. Českým právnickým osobám však tímto nezaniká povinnost zohlednit české účetní předpisy (minimálně při vykazování daňové povinnosti). Toto dvojvládí však občas vede ke konfliktním požadavkům, kde mezinárodní vedení či auditor stojí na jedné straně, zatímco lokální vedení či auditor stojí na straně druhé. Občas se i stává, že auditoři, ať už interní nebo externí, volí interpretaci IFRS, která je přemrštěně náročná, a místo aby účetním usnadnila práci a firmě ušetřila náklady, dělá pravý opak.

Obsahová náplň

1. den:

 • úvod do problematiky: cíl, uživatelé, koncepty, postupy a klasifikace, ocenění a reálná hodnota,
 • peníze, peněžní ekvivalenty, krátkodobé investice,
 • pohledávky, smluvní majetek, vazba na nová pravidla pro výnosy (IFRS 15),
 • náklady příštích období, výnosy příštích období, dohodné položky a další akruály.

2. den:

 • výroba, zásoby, náklady na prodané zboží,
 • uznávání výnosů (základy),
 • hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, odpisy.

3. den:

 • nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill, leasing (nová pravidla, IFRS 16),
 • závazky, závazky z obchodního styku, dlouhodobé závazky, rezervy,
 • vlastní kapitál, vložený kapitál, nerozdělený zisk, kumulace úplného výsledku,
 • výsledovka, náklady na prodej, účelové náklady, výzkum a vývoj, služby, projektové účetnictví,
 • uznání výnosu podrobněji, nová pravidla IFRS 15,
 • impairment, kursové rozdíly a další témata.

Lektor:
Robert Mládek

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape