NÁKLADY A VÝNOSY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU

Základné info
 • Termín kurzov: 25.11.2016
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 771 Kč (2 290 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1603530 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 160353A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160353B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160353C - 7 786 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V průběhu semináře lektor provede ucelený rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový včetně příkladů k probírané problematice.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které řeší otázku, co je a co není daňovým nákladem a jak promítnout tyto skutečnosti v daňovém přiznání.

Obsahová náplň

 • souvislost výdajů (nákladů) s příjmy (výnosy), rozdíl v účetním a daňovém pojetí,
 • daňový a účetní princip časového rozlišení,
 • výnosy, které nejsou předmětem zdanění nebo jsou osvobozeny – způsoby zdanění výnosů daní z příjmů (u fyzických osob, u právnických osob, zvláštní sazba daně, samostatný základ daně),
 • daňové náklady – základní podmínky pro vznik daňového nákladu, příklady (odpisy, daňové rezervy, leasing, opravné položky a odpisy pohledávek, smluvní pokuty, náklady z mezd, pojistné apod.),
 • nedaňové náklady v příkladech (manka a škody, pokuty, penále, finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů apod.),
 • úprava účetního výsledku hospodaření na daňový (základní pravidla a postupy podle § 23 ZDP v příkladech).

Lektor:
RNDr. Ivan Brychta

Termíny kurzov

25.11.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape