INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ – PŘÍPRAVA PRO UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s povinnostmi při inventarizaci a s vypořádáním inventarizačních rozdílů a s jejich náhradami.

Cieľová skupina

Seminář je určen nejen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem a ekonomickým pracovníkům, ale i samotným majitelům firem.

Obsahová náplň

  • praktický výklad inventarizace majetku a závazků v návaznosti na ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti, včetně postupů účtování inventarizačních rozdílů,
  • požadavky na průkaznost účetnictví, inventarizace majetku a závazků, členění majetku a závazků, oceňování majetku a závazků,
  • harmonogram inventarizačních prací, příprava inventarizace, vnitřní směrnice o inventarizaci, způsoby provádění inventarizace, inventarizace fyzická a dokladová,
  • inventarizační písemnosti – inventurní soupis a jeho náležitosti,
  • výsledky inventarizace,
  • postupy účtování inventarizačních rozdílů,
  • úschova inventarizačních písemností,
  • smlouvy o hmotné odpovědnosti za svěřené prostředky.

Lektor:
Hana Kovalíková

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape