PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Lektor vás na semináři seznámí s aktuální pracovněprávní judikaturou, změnami zákoníku práce v roce 2017, zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně veřejného zdraví. Obsah semináře bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro personalisty, podnikové právníky, zástupce odborových svazů, mzdové účetní a vedoucí pracovníky.

Obsahová náplň

DŮVODY NOVELIZACE PRACOVNÍHO PRÁVA V ČR V ROCE 2017: Zákoník práce a občanský zákoník z pohledu personální praxe.

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI – nová skupina vrcholových řídících zaměstnanců a jejich postavení: Jejich práva a povinnosti – specifické úpravy pracovněprávních vztahů – rozvržení pracovní doby až do rozsahu 48 hodin týdně – práce přesčas – délka směny – evidence pracovní doby – odměňování – příplatky za práci – jiné důležité osobní překážky v práci.

NOVÁ ÚPRAVA VE VZTAZÍCH MEZI ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI U JEDNOHO ZAMĚSTNAVATELE – z pohledu jejich postavení a možnosti uzavírat kolektivní smlouvu.

PRAVIDELNÉ PRACOVIŠTĚ PRO ÚČELY CESTOVNÍCH NÁHRAD – upřesnění uzavírání dohody se zaměstnanci.

DEFINIČNÍ ÚPRAVY VE VZTAHU K PRACOVNÍ DOBĚ A JEJÍM ROZVRŽENÍ: Rozvrh pracovní doby – informační povinnost zaměstnavatele a pracovní doba – nové vymezení vícesměnných pracovních režimů – vymezení období nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a konta pracovní doby – práce přesčas a noční práce – stanovená týdenní pracovní doba – rozvržení pracovní doby a její pravidla podle novelizace – pružné rozvržení pracovní doby – konto pracovní doby – nepřetržitý odpočinek v týdnu – denní odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu – dny pracovního klidu – doba odpočinku po ukončení pracovní cesty – pracovní pohotovost u pružného rozvržení pracovní doby.

ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU: Nezbytnost písemného zdůvodnění vážných provozních důvodů při odmítnutí přidělení jiné práce zaměstnanci zaměstnavatelem – výkon jiné práce/převedení na jinou práci – dočasná změna místa výkonu práce.

Přechod práv a povinností – ve vztahu k výpovědi ze strany zaměstnance. Hromadné propouštění – formální úpravy.

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR: Dohoda o pracovní činnosti a nová délka vyrovnávacího období – nové vymezení podmínek pro výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zejména ve vztahu k pracovní době a její evidenci – zaručená mzda – osobní překážky v práci.

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MZDOU: Minimální mzda a její vymezení – kolektivní smlouva a minimální mzda – zaručená mzda – práce ve svátek – mzda při uplatnění konta pracovní doby – mzda a výkon jiné práce.

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PLATEM: Příplatek za vedení ve vztahu k práci přesčas – příplatek za rozdělenou směnu – plat a výkon jiné práce.

Příplatek za dobu pracovní pohotovosti – nová úpravu výše příplatku ve dnech pracovního klidu. Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce – technické úpravy a nové vymezení. Překážky v práci na straně zaměstnance – návraty do zaměstnání.

DOVOLENÁ ZAMĚSTNANCŮ: Nová – upravená pravidla pro nárok na dovolenou – dodatková dovolená – pravidla pro převody dovolené zaměstnance do následujícího kalendářního roku – čerpání dovolené ve svátek – překážky v práci a dovolená – krácení dovolené za neomluvené absence 1=1.

PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ PEČUJÍCÍCH O DÍTĚ: Nezbytnost písemného zdůvodnění vážných provozních důvodů při odmítnutí zkrácení pracovní doby nebo jiné vhodné úpravy pracovní doby zaměstnanci zaměstnavatelem.

Potvrzení o průběhu zaměstnání – technická úprava.

PRÁCE Z DOMOVA – zásadní nové vymezení práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance.

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELEM ZAMĚSTNANCI – místo doručování písemností – nová úložní doba písemností.

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ – nové upřesňující vymezení pojmů, postupů, práv a povinností s tím souvisejících.

Zákaz zajištění dluhu směnkou. Průměrný výdělek – výpočet hrubého měsíčního výdělku. Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie – doplnění a upřesnění. Pracovní spory – rozhodování pouze soudy.

ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE VE VZTAHU K NOVELE ZÁKONÍKU PRÁCE 2017: Přestupky a delikty – výše pokut u odměňování – pracovní doba – zvláštní podmínky některých zaměstnanců – rovné zacházení z pohledu odměňování.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK VE VZTAHU K NOVELE ZÁKONÍKU PRÁCE 2017: Zápočet v pracovněprávních vztazích, úprava §2045 – výše zajištění dluhu srážkami ze mzdy.

Lektor:
Mgr. Vladimír Černý

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape