BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Absolvováním seminářů získáte informace o činnosti bytových družstev a o jejich zkušenostech s novou právní úpravou, přehled o správném účtování a následně i hospodaření a ekonomickém fungování bytových družstev.

Cieľová skupina

Cyklus seminářů je určen členům a funkcionářům bytových družstev, správcovským firmám, pracovníkům hypotečních bank a jiných finančních ústavů úvěrujících bytová družstva, advokátům, podnikovým právníkům apod.

Obsahová náplň

1. den, 25. 10. 2016 BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – PRÁVNÍ ÚPRAVA – Mgr. Kateřina Horáková

 • základní principy bytových družstev (BD),
 • předmět činnosti a předmět podnikání BD, BD jako správcovské firmy,
 • stanovy BD a co je vhodné jimi upravit,
 • členství v BD, podmínky pro vznik členství, spoluvlastnictví a zastavení družstevního podílu,
 • členská práva a povinnosti včetně práv a povinností vyplývajících z nájmu družstevního bytu,
 • převod družstevního podílu,
 • přechod a rozdělení družstevního podílu v BD,
 • zánik členství a problematika vypořádacího podílu,
 • orgány BD – orgány velkých, středních a malých BD (členská schůze, shromáždění delegátů, samosprávy, představenstvo, předseda, kontrolní orgány), rozdělení jejich kompetencí a odpovědnost,
 • převody bytů do vlastnictví členů,
 • zánik BD,
 • dotazy, diskuze.

2. den, 2. 11. 2016 BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – ÚČETNICTVÍ – Ing. Božena Künzelová

 • bytové družstvo jako účetní jednotka,
 • založení bytového družstva, základní kapitál a majetek bytového družstva,
 • náklady a výnosy, příjmy a výdaje bytového družstva,
 • nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytů,
 • účetnictví společenství vlastníků jednotek a bytového družstva v jednom domě,
 • účetní uzávěrka bytového družstva,
 • účetní závěrka bytového družstva.

3. den, 9. 11. 2016 BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – HOSPODAŘENÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA – Ing. Lenka Haráková HOSPODAŘENÍ:

 • úprava hospodaření bytového družstva v zákoně o obchodních korporacích,
 • nájemné za družstevní byt (struktura a formy nájemného) a služby spojené s jeho užíváním (vymezení služeb, náklady na služby a jejich rozpočítání na nájemce, úhrady a jejich vyúčtování).

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB:

 • příjmy osvobozené od daně,
 • určení daňově uznatelných a daňově neuznatelných nákladů,
 • položky snižující a zvyšující výsledek hospodaření,
 • příklad stanovení základu daně včetně vyplnění daňového přiznání.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY:

 • vymezení ekonomické činnosti bytového družstva,
 • registrace k dani,
 • nárok na odpočet daně na vstupu.

Lektor:
Ing. Božena Künzelová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape