POHLEDÁVKY – PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpisech. Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka. Lektor poskytne návod, jak sepsat kvalitní smlouvu a jak v konkrétních případech postupovat se zaměřením na praktická a efektivní řešení související zejména se zajištěním a vymáháním pohledávek. Rovněž vás upozorní na novinky v procesních předpisech a jejich dopady do praxe.

Na druhém semináři získáte potřebné informace k účetnímu a daňovému postupu u pohledávek, abyste se vyvarovali častých chyb a dovedli jste nalézt optimální řešení z hlediska dopadu na základ daně z příjmů.

Cieľová skupina

Pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, auditorům, daňovým poradcům a také členům středního managementu, tj. všem, kteří pracují s pohledávkami.

Obsahová náplň

 1. seminář:
 2. 11. 2016; 9:00–14:00 – POHLEDÁVKY A JEJICH VYMÁHÁNÍ ANEB JAK PŘEDCHÁZET NEÚSPĚŠNÉMU VYMÁHÁNÍ A ZAJISTIT SI EFEKTIVNĚ SVÉ NÁROKY – Mgr. Jiří Lehečka
 • prověřování obchodního partnera a jeho solventnosti před uzavřením smlouvy,
 • smlouva, všeobecné obchodní podmínky a další obchodní dokumentace jako důkaz existence pohledávky,
 • nástroje pro zajištění pohledávek a jejich efektivita a nákladovost,
 • odpovědnost za porušení povinností smluvních stran,
 • promlčení pohledávek,
 • způsoby řešení sporů (rozhodčí x civilní řízení – výhody a úskalí),
 • pohledávky po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání v ČR a v členských státech EU,
 • návrh na vydání platebního rozkazu,
 • úrok z prodlení,
 • náklady řízení,
 • evropský platební rozkaz,
 • exekuční řízení,
 • návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 • výkon práva věřitele v insolvenčním řízení,
 • uspokojení pohledávek v insolvenčním řízení,
 • diskuze a dotazy.

2. seminář: 24. 11. 2016; 9:00–14:00 – POHLEDÁVKY – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY – Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal

 • vznik pohledávky,
 • reklamace a dobropisy (opravné daňové doklady) – zápočet pohledávek a dluhů,
 • odpis pohledávek,
 • pohledávky v cizí měně,
 • opravné položky k pohledávkám,
 • postoupení pohledávek (u postupitele a postupníka),
 • inventarizace,
 • vazba na DPH,
 • analytické a podrozvahové účty pohledávek.

Lektor:
Mgr. Jiří Lehečka

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape