SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP A IFRS – SROVNÁNÍ A JEJICH VZÁJEMNÉ VYUŽITÍ

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Od roku 1997 světové účetnictví slouží nejnáročnějším účastníkům, které vedle standardů IFRS či US GAAP také zajímá, jak pravidla aplikovat v prostředí nadnárodních společností. Pokud se na IFRS nebo US GAAP pohlíží samostatně, každý z nich má svá silná a slabá místa. US GAAP díky svému rozsahu bývá tak specifický, že celkový smysl jeho požadavků se může stát neuchopitelný. Díky tomu, že IFRS musí být mezinárodně srozumitelný, občas působí vágním a abstraktním dojmem, a to obzvláště pokud jeho překlad není zdařilý. Společně však IFRS a US GAAP tvoří jakýsi symbiotický pár. V těch místech, kde se US GAAP ztrácí v podrobnostech, IFRS nabízí přehled. V místech, kde je IFRS tak obecný, že není jasné, jaké jsou jeho požadavky, US GAAP neponechává žádný prostor pro pochybnosti o správném řešení. Na semináři si ukážeme, jak se znalost jednoho systému dá využít při aplikaci druhého. Dále vám lektor ukáže, jak tvořit a aplikovat profesní úsudek tak, aby se dal snadno obhájit nejen u vedení společnosti, ale také při auditu či jiné kontrole.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro účetní, kontrolory a finanční ředitele firem aplikujících US GAAP a/nebo IFRS na území České republiky. Seminář také běžně navštěvují auditoři a pracovníci poradenských firem.

Obsahová náplň

1. den:

 • úvod do problematiky: cíl, uživatelé, koncepty, postupy a klasifikace, ocenění a reálná hodnota,
 • peníze, peněžní ekvivalenty, krátkodobé investice,
 • pohledávky, smluvní majetek, vazba na nová pravidla pro výnosy (IFRS 15).

2. den:

 • výroba, zásoby, náklady na prodané zboží,
 • uznávání výnosů (základy),
 • náklady příštích období, výnosy příštích období, dohodné položky a další akruály,
 • hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, úroky, rezervy, komponenty, odpisy.

3. den:

 • nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill, leasing (nová pravidla, IFRS 16),
 • závazky, závazky z obchodního styku, dlouhodobé závazky, rezervy,
 • vlastní kapitál, vložený kapitál, nerozdělený zisk, kumulace úplného výsledku,
 • výsledovka, náklady na prodej, účelové náklady, výzkum a vývoj, služby, projektové účetnictví.

4. den:

 • uznání výnosu podrobněji, nová pravidla IFRS 15,
 • impairment, kursové rozdíly, konsolidace, finanční nástroje, hedging, segmenty, příloha,
 • závěrečná zkouška k získání mezinárodních certifikátů IES,
 • vyhodnocení testu.

Lektor:
Robert Mládek

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape