FAKTURA – KOMPLEXNĚ NA PŘÍKLADECH Z PRAXE A NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou náležitostí daňových dokladů tak, abyste uměli zachytit chybně vystavené daňové doklady. Seznámíte se se změnami, které nastaly při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů ve vazbě na daňové zákony, zejména na zákon o DPH.

Cieľová skupina

Pracovníkům finančních účtáren, fakturantům a dalším, kteří se pracovně setkávají s fakturami a daňovými doklady.

Obsahová náplň

 • náležitosti daňových dokladů pro účely zákona o daních z příjmů,
 • náležitosti účetních dokladů,
 • náležitosti daňových dokladů pro účely zákona o DPH,
 • daňový doklad v případě opravy základu daně a výše daně,
 • opravy vzniklých chyb při vedení daňové evidence,
 • náležitosti obchodních listin,
 • členění daňových dokladů u DPH,
 • fakturace v tuzemsku, EU a třetích zemích,
 • vyúčtování záloh, resp. úhrad,
 • přepočet cizí měny pro potřeby DPH a účetnictví,
 • uplatňování daňových dokladů z časového hlediska,
 • daňové doklady u přenesení daňové povinnosti na příjemce,
 • forma daňových dokladů a pravidla pro její převod,
 • daňové doklady ve vazbě na jejich vyplňování v kontrolním hlášení k DPH – ukázkový formulář,
 • informace GFŘ k fakturaci a další.

Lektor:
Jaroslava Kolářová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape