Bratislava

Verejné obstarávanie v ČR - Ako sa uchádzať o verejné zákazky v ČR

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je informovať záujemcov dodávateľov o pravidlách a procesoch verejného obstarávania v Českej republike z pohľadu nového zákona o verejnom obstarávaní.

Český zákon o „ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 135/2016“ je účinný od 1.10.2016. Naučte se pripraviť ponuku do verejného obstarávania v Českej republike podľa aktuálnych zmien.

Ukážeme Vám, kde možnosti vyhľadávania verejných zákaziek v ČR, ako získať od obstarávateľa ďalšie informácie potrebné na spracovanie ponuky. Dáme Vám návod, ako čítať súťažné podklady tak, aby ste boli schopní pripraviť ponuku do verejného obstarávania. Povieme Vám, čo môže obstarávateľ od Vás požadovať na preukázanie kvalifikačných predpokladov a o spôsoboch ich preukazovania. Na otvorenom a zjednodušenom podlimitnom verejnom obstarávaní si ukážeme celý priebeh procesu verejného obstarávania. Dozviete sa, čo sa deje s Vašou ponukou po jej podaní, na aké informácie od obstarávateľa máte nárok a ako sa môžete brániť.

Cieľová skupina

Určený pre podnikateľov – dodávateľov, ktorí majú záujem sa uchádzať o verejné zákazky v Českej republike

Obsahová náplň

  • Kde a ako vyhľadať verejnú zákazku
  • Ako získať informácie o verejnej zákazke
  • Druhy verejného obstarávania so zameraním na otvorené a zjednodušené podlimitné obstarávanie
  • Ako čítať súťažné podklady
  • Preukazovanie kvalifikácie – podmienky účasti
  • Ďalšie náležitosti ponuky
  • Čo sa deje s Vašou ponukou po jej podaní
  • Otázky, diskusia

Termíny kurzov

10.05.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil: +421 911 124 142
e-mail: info@otidea.sk

Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea s.r.o., Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 914 124 580
mobil: +421 914 124 580
email: vzdelavanie@otidea.sk
web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape