Bratislava

Verejné obstarávanie v ČR - Ako sa uchádzať o verejné zákazky v ČR

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Poznámka k cene: V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie v priebehu dňa a stravný lístok na obed.
 • Organizátor: OTIDEA s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je informovať záujemcov dodávateľov o pravidlách a procesoch verejného obstarávania v Českej republike z pohľadu nového zákona o verejnom obstarávaní.

Český zákon o „ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 135/2016“ je účinný od 1.10.2016. Naučte se pripraviť ponuku do verejného obstarávania v Českej republike podľa aktuálnych zmien.

Ukážeme Vám, kde možnosti vyhľadávania verejných zákaziek v ČR, ako získať od obstarávateľa ďalšie informácie potrebné na spracovanie ponuky. Dáme Vám návod, ako čítať súťažné podklady tak, aby ste boli schopní pripraviť ponuku do verejného obstarávania. Povieme Vám, čo môže obstarávateľ od Vás požadovať na preukázanie kvalifikačných predpokladov/podmienok účasti a o spôsoboch ich preukazovania. Na otvorenom a zjednodušenom podlimitnom verejnom obstarávaní si ukážeme celý priebeh procesu verejného obstarávania. Dozviete sa, čo sa deje s Vašou ponukou po jej podaní, na aké informácie od obstarávateľa máte nárok a ako sa môžete brániť.

Cieľová skupina

Určený pre podnikateľov – dodávateľov, ktorí majú záujem sa uchádzať o verejné zákazky v Českej republike

Obsahová náplň

 • Kde a ako vyhľadať verejnú zákazku
 • Ako získať informácie o verejnej zákazke
 • Druhy verejného obstarávania so zameraním na otvorené a zjednodušené podlimitné obstarávanie
 • Ako čítať súťažné podklady
 • Preukazovanie kvalifikácie – podmienky účasti
 • Ďalšie náležitosti ponuky
 • Čo sa deje s Vašou ponukou po jej podaní
 • Otázky, diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)