VĚCNÁ BŘEMENA V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete znát aktuální právní úpravu věcných břemen v občanském zákoníku a její odlišnosti od dříve platné právní úpravy. Budete seznámeni s významem a charakteristikou institutů jako jsou služebnosti a reálná břemena, kdy vám budou vysvětleny zejména nové pojmy a odlišnost právní úpravy. Výklad bude proveden se zřetelem na jednotlivé služebnosti, jejich typy, jejich zvláštnosti a charakteristické rysy. Podrobně vám bude vysvětlen pojem reálná břemena, jejich význam, způsob vzniku, nároky z nich plynoucí. Bude zdůrazněn také způsob využití služebností a reálných břemen v praxi.

Cieľová skupina

Seminář je určen vlastníkům nemovitých věcí, správcovským firmám, realitním kancelářím, pracovníkům finančních ústavů, advokátům apod.

Obsahová náplň

  • nové pojetí věcných břemen a jejich druhy,
  • služebnost,
  • způsoby nabývání služebností, jejich obsah a zánik,
  • druhy jednotlivých služebností, zákonné služebnosti,
  • rozbor jednotlivých typů služebností: služebnost inženýrské sítě, služebnost okapu, služebnost svodu dešťové vody, služebnost opory cizí stavby, služebnost stezky, cesty, průhonu, služebnost práva na vodu, služebnost rozlivu, služebnost a právo pastvy, služebnost užívacího práva, služebnost požívacího práva, služebnost bytu, služebnost nezbytné cesty,
  • reálná břemena a jeho odlišnost od služebností,
  • nároky z reálného břemene,
  • vznik a zánik reálných břemen,
  • praktické využití reálných břemen,
  • diskuze a zodpovězení dotazů.

Lektor:
JUDr. Eva Kabelková

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape