VĚCNÁ BŘEMENA V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

Základné info
 • Termín kurzov: 03.11.2016
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 771 Kč (2 290 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1604670 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 160467A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160467B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160467C - 7 786 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete znát aktuální právní úpravu věcných břemen v občanském zákoníku a její odlišnosti od dříve platné právní úpravy. Budete seznámeni s významem a charakteristikou institutů jako jsou služebnosti a reálná břemena, kdy vám budou vysvětleny zejména nové pojmy a odlišnost právní úpravy. Výklad bude proveden se zřetelem na jednotlivé služebnosti, jejich typy, jejich zvláštnosti a charakteristické rysy. Podrobně vám bude vysvětlen pojem reálná břemena, jejich význam, způsob vzniku, nároky z nich plynoucí. Bude zdůrazněn také způsob využití služebností a reálných břemen v praxi.

Cieľová skupina

Seminář je určen vlastníkům nemovitých věcí, správcovským firmám, realitním kancelářím, pracovníkům finančních ústavů, advokátům apod.

Obsahová náplň

 • nové pojetí věcných břemen a jejich druhy,
 • služebnost,
 • způsoby nabývání služebností, jejich obsah a zánik,
 • druhy jednotlivých služebností, zákonné služebnosti,
 • rozbor jednotlivých typů služebností: služebnost inženýrské sítě, služebnost okapu, služebnost svodu dešťové vody, služebnost opory cizí stavby, služebnost stezky, cesty, průhonu, služebnost práva na vodu, služebnost rozlivu, služebnost a právo pastvy, služebnost užívacího práva, služebnost požívacího práva, služebnost bytu, služebnost nezbytné cesty,
 • reálná břemena a jeho odlišnost od služebností,
 • nároky z reálného břemene,
 • vznik a zánik reálných břemen,
 • praktické využití reálných břemen,
 • diskuze a zodpovězení dotazů.

Lektor:
JUDr. Eva Kabelková

Termíny kurzov

03.11.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape