UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2016 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 – PRO ZKUŠENÉ

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři si prohloubíte znalosti týkající se DPH. Problematická ustanovení budete moci diskutovat s lektorem i dalšími účastníky.

Cieľová skupina

Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.

Obsahová náplň

 • dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů, – pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11,
 • obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň,
 • přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16,
 • pojem „osvobozená osoba“ povinná k dani podle § 4,
 • poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3,
 • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69,
 • pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a,
 • nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně,
 • finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d,
 • reverse charge u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí,
 • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku,
 • vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně,
 • souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání,
 • nové stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku,
 • nové ustanovení § 108 odst. 1 písm. j).,
 • nová úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu § 110a – 110z (mini one stop shop),
 • zrušení svobodných skladů,
 • zrušení osvobození při dodání zboží ve svobodných pásmech,
 • zrušení osvobození poskytnutých služeb ve svobodných pásmech,
 • zrušení vývozu při umístění zboží do svobodných pásem,
 • přenos povinnosti přiznat daň při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku na plátce daně,
 • změny účinné od 1. 1. 2017.

Lektor:
JUDr. Svatopluk Galočík

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape