DPH V ROCE 2016 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na seminářích si prohloubíte znalosti týkající se DPH. Problematická ustanovení budete moci diskutovat s lektory i dalšími účastníky.

Cieľová skupina

Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.

Obsahová náplň

 1. seminář:
 2. 11. 2016; 9:00–16:00 – DPH V ROCE 2016 V PŘÍKLADECH A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ – Bc. Marta Šťastná
 • předmět daně v problematických případech – tuzemská plnění, převod staveb, nájmy, rozdíl mezi osvobozeným plněním a režimem RCH a dopad do praxe, poměrný a krácený nárok na odpočet v příkladech, vynětí z předmětu daně,
 • úprava a vyrovnání odpočtu,
 • místo plnění u služeb, praktické příklady,
 • intrakomunitární dodání v praxi,
 • registrace,
 • cizí měny,
 • kontrolní hlášení,
 • zpracování přiznání k DPH na komplexním příkladu,
 • očekávané změny pro rok 2017.

2. seminář: 9. 11. 2016; 9:00–17:00 – UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO V ROCE 2016 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ

9:00–13:00 – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ USTANOVENÍ ZÁKONA O DPH S DŮRAZEM NA PRAXI – Olga Holubová

 • předmět daně a plnění, která předmětem daně nejsou, manka a škody, vazba na obchodní majetek, změny v roce 2017,
 • dodání zboží, poskytnutí služby a jejich vzájemné rozlišení, nové pojetí leasingu, nová úprava pro společnosti bez právní subjektivity v roce 2017,
 • datum povinnosti přiznat daň, zálohy, poukázky dnes a nově v r. 2017, DUZP,
 • základ daně, jeho opravy, nejčastější chyby,
 • nejfrekventovanější činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, dětské skupiny v roce 2017,
 • uplatňování odpočtu, základní pravidla, časový posun v roce 2017 nově, nespolehlivá osoba.

14:00–17:00 – OBRANA PROTI POSTUPU SPRÁVCE DANĚ PŘI ZADRŽOVÁNÍ NADMĚRNÝCH ODPOČTŮ DPH, POSTUP K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ A DAŇOVÁ KONTROLA U DPH – Ing. Zdeněk Burda

 • do kdy musí správce daně vrátit nadměrný odpočet,
 • povinnost správce daně sdělit konkrétní pochybnosti,
 • postup k odstranění pochybností x kontrola před vyměřením daně,
 • důkazní břemeno daňových subjektů,
 • práva a povinnosti daňových subjektů i správce daně při prověřování daňové povinnosti,
 • postup v případě, že správce daně tvrdí, že daňový subjekt věděl či mohl vědět o daňovém podvodu,
 • možnost podávání stížností, soudní obrana,
 • úroky ze strany správce daně při jeho dlouhém prověřování nároku na odpočet.

3. seminář: 10. 11. 2016; 9:00–16:00 – UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2016 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ – JUDr. Svatopluk Galočík

 • dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů, – pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11.,
 • obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň,
 • přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16,
 • pojem „osvobozená osoba“ povinná k dani podle § 4,
 • poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3,
 • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69,
 • pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a,
 • nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně,
 • finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d,
 • reverse charge u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí,
 • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku,
 • vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně,
 • souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání,
 • nové stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku,
 • nové ustanovení § 108 odst. 1 písm. j).,
 • nová úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu § 110a – 110z (mini one stop shop),
 • zrušení svobodných skladů,
 • zrušení osvobození při dodání zboží ve svobodných pásmech,
 • zrušení osvobození poskytnutých služeb ve svobodných pásmech,
 • zrušení vývozu při umístění zboží do svobodných pásem,
 • přenos povinnosti přiznat daň při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku na plátce daně,
 • změny účinné od 1. 1. 2017.

Lektor:
Bc. Marta Šťastná

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape