VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB – PRAKTICKÁ APLIKACE ZÁKONA O VYVLASTNĚNÍ A ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Absolvováním semináře získáte znalosti o aktuální praxi v rozhodování, stanovování náhrad a soudní ochraně úpravy vyvlastnění (tj. zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě). Seminář vás také seznámí se speciální úpravou vyvlastnění podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a s jednotlivými odlišnostmi od obecné úpravy.

Účastníci obdrží informace o novele zákona o vyvlastnění, která má nabýt účinnosti 1. 1. 2017, a která má za cíl reagovat na nové instituty občanského zákoníku (zařadit právo stavby mezi vyvlastňovaná práva) nebo naopak zrušit ustanovení překonaná úpravou v občanském zákoníku a novém katastrálním zákoně, dále zpřesnit prokázání „nedohody“ o získání potřebných práv a přiznat náklady vzniklé v přímé souvislosti s vyvlastněním také osobám, kterým nejsou jejich práva vyvlastňována, ale v důsledku vyvlastnění zanikají.

Cieľová skupina

Pracovníkům vyvlastňovacích úřadů, tzn. obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, Magistrátu hl. m. Prahy, magistrátům územně členěných statutárních měst. Dále jej doporučujeme odborné veřejnosti.

Obsahová náplň

  • právní úprava vyvlastňování pozemků a staveb,
  • speciální úprava vyvlastnění podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury,
  • změny obou zákonů po novele (podmínky vyvlastnění),
  • výkup pozemků a staveb (možnost přiznání bonusů),
  • výše náhrady za vyvlastnění,
  • vedení vyvlastňovacího řízení,
  • náležitosti žádosti o vyvlastnění a rozhodnutí o vyvlastnění (odlišné účinky odvolání),
  • projednání vyvlastnění soudem (změna příslušnosti a odkladného účinku žaloby),
  • diskuze a dotazy účastníků.

Lektor:
JUDr. Vladimíra Sedláčková

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape