ZMĚNY V PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ OBLASTI OD 1. 1. 2017

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Po absolvování cyklu seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2017. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah semináře bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů.

Cieľová skupina

Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti.

Obsahová náplň

ZMĚNY V PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLASTI A UPOZORNĚNÍ NA PROBLÉMOVÉ PŘÍPADY: Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2017 – vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání.

ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB: Uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani – DPP a autorské honoráře za příspěvky do novin a časopisů – komplikace u daňového zvýhodnění na druhé a další dítě – sleva za umístění dítěte – § 35bb zákona č. 586/1992 Sb. – další změny v daních z příjmů od roku 2017.

ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ: Nové redukční hranice pro rok 2017 – další změny v nemocenském pojištění.

ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ: Minimální vyměřovací základ v roce 2017 – pojištěnci státu – sjednocení příjmů, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení se zdravotním pojištěním – odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu.

ZMĚNY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ: Maximální vyměřovací základ – odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění – parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné.

PŘÍPRAVA NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ: Studium jazykových kurzů a akreditace jazykových škol – seznam akreditovaných jazykových škol vede MŠMT.

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ: Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti – evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.

POJEM PŘEDDŮCHOD: Souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1992 Sb.

ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2017: Provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2017 – pojem čistá mzda – postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele – posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A OBČANŮ EU vůči úřadu práce: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: Plnění 4% podílu ZPS – započítávání osob zdravotně znevýhodněných – rozhodnutí o tomto statusu a jeho platnost.

VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY: Jejich úhrada – upozornění na nejdůležitější povinnosti v pracovnělékařské péči – mimořádné prohlídky – § 12 vyhlášky 79/2013 Sb., vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE ZA VZNIK PRACOVNÍHO ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ

MINIMÁLNÍ MZDA V NĚMECKU A JEJÍ DOPAD NA ČESKÉ ZAMĚSTNAVATELE

DALŠÍ ZMĚNY OD ROKU 2017 (např. zvýšení stravného)

DOTAZY A DISKUZE

Lektor:
Ing. Růžena Klímová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape