INTENZÍVNY DENNÝ PROGRAM VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zdokonaliť sa v kompetenciách potrebných na štandardizované a efektívne komunikovanie vo všeobecnom jazyku zameranom na komunikáciu na spoločenských a kultúrnych podujatiach Pripraviť na skladanie Cambridgeského certifikátu FCE na úrovni B2.

Cieľová skupina

Absolventi stredných škôl, ktorí sa chcú študovať na VŠ filologické odbory. Absolventi stredných škôl, ktorí sa chcú študovať na VŠ v zahraničí. Absolventi I. a II. stupňa VŠ, ktorí sa chcú uplatniť na európskom trhu práce.

Obsahová náplň

Osvojenie slovnej zásoby potrebnej na bežnú komunikáciu o každodenných témach a činnostiach. Rozvíjanie ústneho prejavu na zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka. Používanie cudzieho jazyka bez prekladu do materinského jazyka. Písanie esejí zameraných na bezprostredné potreby študenta. Počúvanie prejavov a diskusií na témy celospoločenského významu a rozvíjanie schopnosti vyjadriť svoj názor a podporiť argumentáciu.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
tel:
+421 2/544 330 *** zobraziť

mobil:
+421 911 730 *** zobraziť

email:
silvia.blaskova@... zobraziť


Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape