Kurz: Nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb (č. 282/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. 7. 2016)

Popis kurzu

Charakteristika nového právneho predpisu, cieľom ktorého je právne upraviť vyvlastňovanie pozemkov a stavieb z hmotnoprávneho i procesnoprávneho hľadiska.Obsah kurzu

  • vymedzenie predmetu právnej úpravy – vyvlastnenie,
  • podmienky vyvlastnenia,
  • návrh na uzavretie dohody o vyvlastnení a jej obsahové náležitosti,
  • bezvýslednosť návrhu na uzavretie dohody a spôsoby jej preukazovania,
  • primeraná náhrada za vyvlastnenie a jej formy,

náhrada práv tretích osôb,

  • vyvlastňovacie orgány, účastníci konania, vyvlastňovacie konanie,
  • zrušenie vyvlastnenia,
  • diskusia.Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť – právnici firiem a spoločností, advokáti, koncipienti, zamestnanci štátnej správy.Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor