Stavba a riadenie tímu - NOVINKA!

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci budú v závere:

 • Rozumieť dynamike a vnútorným väzbám v tíme
 • Vedieť vplývať na tím v jednotlivých fázach jeho rozvoja
 • Vedieť motivovať ľudí smerom k vyššej výkonnosti
 • Rozvíjať partnerský vzťah medzi vedúcim a zamestnancami

OČAKÁVANÝ PRÍNOS PRE ABSOLVENTOV PROGRAMU

 • Vedenie efektívnych tímov
 • Zlepšenie pracovnej klímy
 • Podpora profesionality

Cieľová skupina

teamlídri, manažéri

Obsahová náplň

Program sa skladá zo 4 tematických častí, ktoré napĺňajú stanovené ciele:

1 Skupina verzus tím

2 Roly v tíme a stavba tímu

3 Riadenie a vedenie tímu

4 Efektívna tímová práca

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

SKUPINA VERZUS TÍM

 • Kedy je tím tímom
 • Skupina a tím – kto je efektívnejší?
 • Charakteristiky efektívneho tímu
 • Štádiá vývinu tímu a úlohy manažéra

ROLY V TÍME A STAVBA TÍMU

 • Ľudia v tíme a mozaika ich rolí
 • Akú rolu zastávam ja?
 • Účinná skladba tímu
 • Skladba rolí v mojom tíme a ako ju využiť

RIADENIE A VEDENIE TÍMU

 • Vediem tím efektívne? – autodiagnostika prístupu
 • Orientácia manažéra na úlohu – jednotlivca – tím
 • Zdieľanie informácií v tíme
 • Rozhodovanie v tíme
 • Vedenie tímových porád

EFEKTÍVNA TÍMOVÁ PRÁCA

 • Zásady efektívnej tímovej práce (modelové situácie a hranie rolí)
 • Motivácia tímu
 • Ako dostať z ľudí v tíme to najlepšie…

FORMA PROGRAMU

Interaktívny tréning orientovaný na východiská efektívnej tímovej práce – účastníci budú tvoriť a vymieňať si podnety v oblasti vedenia vlastných tímov

Lektor:
Skúsená dynamická lektorka so psychologickým vzdelaním a vynikajúcimi výsledkami v tréningoch pre stredný a vyšší manažment zameraných na komunikáciu, telekomunikáciu, riadenie a vedenie ľudí, prezentáciu a lektorské zručnosti.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel: +421 905 325 514
mobil: +421 905 325 514
e-mail: treningy@tcg.sk

Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape