Kurz: Nový zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 a jeho aplikácia v praxi

Popis kurzu

  • Nové inštitúty a novinky zavádzané do postupov a praxe verejného obstarávania,
  • Príprava verejného obstarávania podľa nového zákona,
  • Vyhodnotenie splnenia podmienok k účasti, vyhodnocovanie ponúk a uzatvorenie zmluvy pri verejnej súťaži, užšej súťaži, reverznej súťaži,
  • Príprava a uzatvorenie zmluvy pri rokovacom konaní so zverejnením,
  • Nové revízne postupy,
  • Nové kompetencie ÚVO,
  • Diskusia.Cieľová skupina

Seminár je určený pre zodpovedných zamestnancov verejných obstarávateľov, ktorí majú na starosti verejné obstarávanie a potrebujú sa oboznámiť s novými inštitútmi a postupmi pri verejnom obstarávaní.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor