Mzdárska škola (3-dňové školenie)

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Prejdite si v Mzdárskej škole s Jozefom Mihálom najdôležitejšie zákony týkajúce sa mzdovej učtárne a získajte zdarma jeho novú knihu Daňové a odvodové tipy V i brožúru Mzdárske zákony 2016.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

Prvý deň: Zákonník práce + zákon o cezhraničnej spolupráci

 • Závislá práca

◦pôsobnosť Zákonníka práce ◦kedy ide a kedy nejde o závislú prácu ◦nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

 • Cezhraničné vyslanie zamestnanca

◦povinnosti hosťujúceho (zahraničného) zamestnávateľa ◦povinnosti domáceho zamestnávateľa pri vysielaní zamestnanca ◦povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí ◦spoluzodpovednosť pri cezhraničnom vysielaní zamestnanca

 • Dočasné pridelenie (zapožičanie) zamestnanca, ADZ

◦dočasné pridelenie zamestnanca podľa § 58 Zákonníka práce ◦„fiktívne“ poskytovanie služieb – obchádzanie dočasného pridelenia ◦„fiktívne“ cezhraničné vysielanie pri poskytovaní služieb ◦pracovné a mzdové podmienky dočasne pridelených zamestnancov ◦spoluzodpovednosť užívateľského zamestnávateľa ◦vyslanie na pracovnú cestu, cestovné náhrady

 • Diskusia

Druhý deň: Zákon o sociálnom poistení

 • Zamestnanec a zamestnávateľ

◦základné pojmy, dohody, študenti, výnimka – dlhodobo nezamestnaní, vymeriavací základ

 • SZČO

◦kto je SZČO, vznik a zánik poistenia, vymeriavací základ

 • Dobrovoľne poistené osoby
 • Prerušenie povinného poistenia a vylúčené doby
 • Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN

◦druhy dávok, podmienky nároku, určenie rozhodujúceho obdobia, výpočet DVZ

 • Špecifiká pri materskom

◦podmienky nároku na materské, výpočet materského (rozh. obdobie), otec na MD

 • Dôchodky (nárok, výpočet, dôchodkový vek)

Tretí deň: Zákon o zdravotnom poistení + zákon o dani z príjmov

 • Poistenci

◦zamestnanec, zamestnávateľ, dohody, SZČO, poistenci štátu, samoplatitelia

 • Vymeriavacie základy, príjmy, z ktorých sa platí poistné
 • Poistné z podielov na zisku
 • Ročné zúčtovanie
 • Základné pojmy podľa zákona o dani z príjmov

◦daňovník, daňový rezident, predmet dane, základ dane, rozdelenie príjmov

 • Zdanenie príjmov zo závislej činnosti

◦zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane, spoločníci, štatutári…

 • Nezdaniteľné časti základu dane

◦na daňovníka, na manžela/manželku, II. pilier, III. pilier

 • Daňový bonus
 • Ročné zúčtovanie dane

◦povinnosti a postup zamestnávateľa, tlačivá, daňové priznanie, príjmy v zahraničí

Lektor: RNDr. Jozef Mihál – Expert na pracovné, sociálne a daňové právo. V súčasnosti je poslancom NR SR od roku 2012. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

Adresa
Hotel Saffron, Školská 5, 81107 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/705 38 88
mobil: +421 915 480 643
email: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape