Vedenie pokladničnej agendy vo firme z viacerých pohľadov súčasnej legislatívy v Slovenskej republike

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V PRÍPADE ZÁUJMU JE NUTNÉ PRIHLÁSIŤ, resp. ZAREGISTROVAŤ SA, ABY SME VÁS V PRÍPADE ZMENY MOHLI INFORMOVAŤ A ABY SME VÁM ZABEZPEČILI MATERIÁL !

Cieľová skupina

účtovníčky

Obsahová náplň

 1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v účtovných jednotkách. Osobitosti vedenia pokladničnej agendy pre klientov štátnej pokladne. Pokladničné limity, dodržiavanie Zákona o finančnej kontrole, Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.....
 2. Systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi, ostatné evidencie súvisiace s pokladničnými dokladmi, hotovostné platby, možnosť zberných pokladničných dokladov, sčítacie papierové pásky, kópie a originály pokladničných dokladov
 3. Platby v hotovosti a vystavovanie pokladničných dokladov z pohľadu platnej legislatívy
 4. Posudzovanie platieb v hotovosti, strop hotovostných platbám, zavedenie inštitútu firmy v úpadku, vykonanie platby v zahraničí, pôžičky od spoločníkov, denný limit zostatku v pokladni
 5. Spoločnosť v kríze, osobitné povinnosti štatutárneho orgánu, plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje podľa Obchodného zákonníka ( kedy hrozí spoločnosti úpadok alebo jej úpadok hrozí?). Možnosti riešenia firmy v kríze, pohľad banky pri poskytnutí úveru pri hodnotení ukazovateľov EFA
 6. Spoločnosť v kríze -zákaz vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje, vedomosť veriteľa o kríze, zákaz vrátenia vkladu spoločníkom (Zmena účtovných metód a zásad s vplyvom na výsledok hospodárenia alebo vlastné imanie, posúdenie časového rozlíšenia)
 7. Záporný stav v pokladnici (možnosti riešenia), vysoké účtovné zostatky v hotovosti a posúdenie možností účtovnej jednotky. Posudzovanie situácii, či firma mala alebo nemala hotovosť na zaplatenie povinností voči štátu…( účinná ľútosť, trestný čin)
 8. Stop pôžičkám v hotovosti . Ako má firma dotovať pokladnice, vrátenie pôžičky spoločníkovi firmy, bezúročné pôžičky
 9. Pôžičky od spoločníkov (konateľov), pôžičky spoločníkom. Pravidlá nízkej kapitalizácie
 10. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie vo firme, terminálové platby, evidencia prísne zúčtovateľných tlačív, poskytnutie záloh a ich vyúčtovanie, evidencia cenín, výplata miezd cez pokladňu, zákonné a dobrovoľné inventarizácie pokladničnej hotovosti, vzor smernice

  Súčasťou seminára sú aktuálne pracovné materiály.

Termíny kurzov

18.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Helena Bačiaková
mobil:
+421 910 114 *** zobraziť

email:
avmt@... zobraziť


Adresa
Martin, 036 01 Martin - upresníme podľa počtu prihlásených

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 910 114 *** zobraziť

mobil:
+421 910 114 *** zobraziť

email:
avmt@... zobraziť

web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Martin
Malá Hora 3, Martin Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)