Výpočtové dielne - Výpočty pre riadenie zásob

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • zistíte ako správne kategorizovať zásoby
 • naučíte sa kalkulovať náklady na riadenie zásob
 • zistíte ako testovať ekonomiku priebehu zásoby
 • budete schopní počítať poistné zásoby
 • naučíte sas imulovať priebeh zásob v budúcom období
 • zistíte ako používať efektívne režimy doplňovanie zásob na modelových príkladoch,…

Cieľová skupina

 • pracovníkom nákupu
 • pracovníkom odbytu
 • všetkým tým, ktorí majú za úlohu zavádzať KANBAN alebo naopak implementovať nástroje IT/IS

Obsahová náplň

 • Správne kategorizovať zásoby
 • Kalkulovať náklady na riadenie zásob
 • Testovať ekonomiku priebehu zásoby
 • Počítať poistné zásoby
 • Simulovať priebeh zásob v budúcom období
 • Používať efektívne režimy doplňovanie zásob na modelových príkladoch
 • Efektívne riadiť zásoby s pravidelnou spotrebou
 • Uspokojivo riadiť zásoby sa sporadickú spotrebou
 • Analyzovať modelové (prípadne vaša) súbory dát o zásobách
 • Počítať parametre pre riadenie modelových (prípadne vašich) zásob
 • Overovať stabilitu (citlivosť) zostavených modelov riadenia zásob

Lektor:
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel: +421 2/682 865 74
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape