Inovácie v Logistike

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • zistíte čo môže ponúknuť aktuálny vývoj a výskum
 • naučíte sa používať nástroje, ktorých aplikácia nebude často limitovaná investičnými možnosťami spoločnosti, ale len schopnosťami vnímať logistiku odlišne, komplexnejšie, ako jeden z hlavných nástrojov a pri jeho efektívnom používaní bude dobrým a úsporným pomocníkom manažéra

Cieľová skupina

 • manažérom logistiky,
 • vyšším podnikovým manažérom,
 • vedúcim nákupu – výroby – predaja.

Obsahová náplň

1. deň

 • Špecifikácie rozsahu logistiky, práv a právomocí logistického manažmentu
 • Segmentácia logistických inovácií podľa činností
 • Lokálna, či globálna efektivita. Nadväznosti a vzťahy v rámci
 • Kde začína inovácia na stole či v GEMBA
 • Logistické paradoxy keď viac znamená menej a naopak
 • Tvorba projektových zadaní
 • Príklady inovácií v logistickej praxi v tuzemsku a zahraničí
 • Aplikačný workshop – Zadanie úlohy pre overnight Brainstorm

2. deň

 • Rozbor návrhov z overnight Brainstorm
 • Eliminácia limitov ako základ efektívnej činnosti
 • Jeden na všetko, či mnoho na jeden – outsourcing ako cesta
 • Je možné efektívne oddeliť logistické náklady a výkony?
 • Kedy optimalizovať a kedy zvyšovať efektivitu
 • Reversed sourcing, Multi Level Relationship, Management Cost Sharing a ďalšie neznáme
 • Networking a zdieľanie dobrých riešení z vlastnej praxe
 • Aplikačný workshop na telo

Lektor:
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová
tel: +421 2/682 865 74
e-mail: kurzy@intenziva.sk

Adresa
VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), 851 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape