DAŇ Z PŘÍJMŮ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO POPLATNÍKA (NEZISKOVÉ ORGANIZACE) V TEORII A PRAXI V ROCE 2016

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Získáte přehled o daňových postupech a pravidlech v oblasti daně z příjmů u nestátních i státních neziskových organizací, a to v souladu se zákony platnými a aplikační praxí používanou v roce 2016. Vše si vyzkoušíte na konkrétních příkladech z praxe.

Cieľová skupina

Účetním, daňovým poradcům, auditorům zabývajícím se neziskovými organizacemi, finančním manažerům, ekonomům či jiným ekonomickým pracovníkům v neziskových organizacích. Školení je relevantní pro nestátní i státní neziskové organizace, tj. pro:

 • organizace nezaložené za účelem podnikání účtující dle vyhlášky 504/2002 Sb. v platném znění – zejména spolky (bývalá občanská sdružení), svazy, organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, honební společenstva a další,
 • státní organizace účtující podle vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění – zejména příspěvkové organizace, územně samosprávné celky a další.

Obsahová náplň

1. ČÁST DAŇ Z PŘÍJMŮ NESTÁTNÍ I STÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO) V ROCE 2016 – SHRNUTÍ PRAVIDEL PRO ZJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NEZISKOVÉ ORGANIZACE, UPOZORNĚNÍ NA CHYSTANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017

 • jak je definován veřejně prospěšný poplatník,
 • jaké příjmy jsou u které organizace předmětem daně, specifika, výjimky,
 • jaké příjmy jsou osvobozené za jakých podmínek,
 • možnost snížení základu daně, podmínky této daňové úspory,
 • dary jako příjem, který je předmětem daně z příjmů – možné osvobození,
 • vykázání a zdanění použitých darů,
 • vykázání a zdanění nepoužitých darů,
 • specifika nepeněžních darů,
 • specifika investičních darů,
 • daňové aspekty na straně dárce fyzické či právnické osoby.

2. ČÁST PRAKTICKÁ APLIKACE DAŇOVÝCH PRAVIDEL

 • modelové příklady zahrnující posouzení různých transakcí z pohledu daně z příjmu včetně jejich promítnutí do přiznání,
 • hlavní a vedlejší činnost, podnikání,
 • dotace, dary, investiční, neinvestiční, peněžní, nepeněžní, na hlavní nebo vedlejší činnost.

Lektor:
Ing. Miroslava Nebuželská

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape